CHO VAY ĐẮC LỘC PHÁT TÀI

Chương trình Cho vay Đắc Lộc Phát Tài nhằm giúp Khách hàng bổ sung nguồn vốn thực hiện các nhu cầu trong cuộc sống như kinh doanh, tiêu dùng…

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Khách hàng cá nhân là người Việt Nam.

Mục đích cho vay
Trả lời

-      Vay sản xuất kinh doanh;

-      Vay tiêu dùng;

-      Vay xây dựng sửa chữa, nhà ở;

-      Vay mua xe ô tô.

Đặc điểm
Trả lời

-      Loại tiền vay: VNĐ;

-      Lãi suất cho vay tối thiểu: 9,99%/năm;

-      Mức cho vay: tối đa đến 100% nhu cầu vốn;

-      Thời hạn vay: tối đa 5 năm;

-      Phương thức giải ngân: linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hồ sơ
Trả lời

-      CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu/KT3;

-      Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;

-      Giấy tờ pháp lý tài sản bảo đảm;

-      Các loại giấy tờ khác theo quy định của Nam A Bank.

Liên hệ
Trả lời

-      Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Nam A Bank – Hotline 1900 6679

-      Các đơn vị của Nam A Bank trên toàn quốc

Top