Tín dụng An Gia Lập Nghiệp

An Gia Lập Nghiệp là sản phẩm cho vay mua căn hộ với tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Giao dịch căn hộ của chính Khách hàng thuộc các dự án có liên kết với Nam A Bank và tài sản bổ sung khác (nếu có).

Đối tượng và điều kiện
Trả lời

Khách hàng cá nhân;

Có khả năng tài chính đảm bảo hoàn trả nợ vay;

Mục đích vay để mua căn hộ có liên kết với Nam A Bank;

Có hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú dài hạn trên cùng địa bàn Tỉnh/ Thành phố nơi có trụ sở giao dịch của Nam A Bank;

Các điều kiện khác theo quy định của Nam A Bank.

Tiện ích
Trả lời

Đáp ứng nhu cầu vốn cho các giao dịch căn hộ phù hợp quy định pháp luật;

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng;

Lãi suất cho vay linh hoạt. 

Đặc điểm
Trả lời

Loại tiền vay: VNĐ

Mức vay: Từ 70% - 100% nhu cầu vốn (tùy thuộc vào tài sản đảm bảo)

Thời hạn vay: tối đa 20 năm

Phương thức trả nợ:

    + Lãi trả hàng tháng, tính trên dư nợ thực tế

    + Vốn gốc trả linh hoạt

Lãi suất cho vay: Theo quy định Nam A Bank từng thời kỳ.

Hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn và kế hoạch trả nợ;

Hồ sơ pháp lý của khách hàng;

Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;

Hồ sơ chứng minh thu nhập và khả năng hoàn trả nợ vay;

Hồ sơ chứng minh vốn tự có;

Các loại giấy tờ khác liên quan đến khoản vay.

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top