Vay kinh doanh tự do

 

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có quốc tịch Việt Nam

Điều kiện vay
Trả lời

Có hoạt động kinh doanh

Có khả năng tài chính bảo đảm hoàn trả khoản nợ vay

Có mục đích sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn kinh doanh và mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

Các điều kiện khác theo quy định của Nam A Bank

Tiện ích
Trả lời

Thủ tục đơn giản

Giải ngân linh hoạt

Đặc điểm
Trả lời

Loại tiền: VND

Mức vay: Lên đến 3 tỷ đồng

Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (05 năm)

Phương thức trả nợ:


  • Lãi trả hàng tháng theo dư nợ thực tế

  • Vốn gốc trả hàng tháng/quý hoặc trả linh hoạt theo lịch nhận nợ

Tài sản đảm bảo: Bất động sản, Xe ô tô…

Lãi suất cho vay: Theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ

Hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn

Hồ sơ pháp lý của khách hàng

Hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm

Các loại giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay

Liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top