Lợi ích
Hạn mức tín dụng (VNĐ) 200 triệu - 1 tỷ  75 triệu - 1 tỷ 
Ứng tiền mặt khẩn cấp toàn cầu 

Ưu đãi Nam Á Premier Privileges

Ưu đãi Visa Platinum Club 

Ưu đãi chơi Golf 

Ưu đãi Home & Away    
Bảo hiểm du lịch toàn cầu

Chương trình điểm thưởng   800 VNĐ = 1 điểm   800 VNĐ = 1 điểm  
Ngân hàng trực tuyến  

Ngân hàng qua Điện thoại  

Dịch vụ ATM 

Yêu cầu 
Điều kiện đăng ký  Dành riêng cho K.H Nam Á Premier 
Thu nhập từ 25 triệu VNĐ/Tháng
Phí thường niên (VNĐ) 
         Thẻ chính 
         Thẻ phụ

Miễn phí
Miễn phí  

1.200.000
800.000
 

Top