Thanh toán quốc tế

Nam A Bank triển khai dịch vụ chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng thư/ Nhờ thu

Đáp ứng nhu cầu chiết khấu hối phiếu kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng thư hoặc Nhờ thu.

Xem thêm
Chuyển tiền quốc tế siêu nhanh – Nhận ngay trong ngày

Hình thức chuyển tiền đến các nước Khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan nhanh chóng, hiệu quả.

Xem thêm
Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C

UPAS L/C (Usance payable at sight Letter of credit) – Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay là sản phẩm tài trợ nhập khẩu, theo đó khách hàng của Nam A Bank được thanh toán L/C theo kì hạn trả chậm nhưng người thụ hưởng được thanh toán ngay.

Xem thêm
Nhờ thu xuất khẩu

Là phương thức thanh toán mà tổ chức xuất khẩu nhờ Nam A Bank thu hộ tiền từ tổ chức nhập khẩu nước ngoài không chỉ căn cứ vào hối phiếu do người xuất khẩu ký phát mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gửi kèm hối phiếu.

Xem thêm
Thư tín dụng xuất khẩu

Trong L/C xuất khẩu, Nam A Bank có thể đóng vai trò là Ngân hàng thông báo L/C đồng thời có thể làm Ngân hàng thương lượng, Ngân hàng xác nhận, Ngân hàng thanh toán hoặc chỉ là Ngân hàng chuyển chứng từ đến Ngân hàng phát hành.

Xem thêm
Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu nhập khẩu là phương thức thanh toán mà tổ chức xuất khẩu nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ tổ chức nhập khẩu không chỉ căn cứ vào hối phiếu do người xuất khẩu ký phát mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gửi kèm hối phiếu.

Xem thêm
Thư tín dụng nhập khẩu

Tín dụng thư (L/C) nhập khẩu là sự thỏa thuận mà trong đó Ngân hàng phát hành L/C theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, sẽ cam kết trả một số tiền nhất định cho Ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu hoặc chấp nhận hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát khi Ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu xuất trình cho Ngân hàng phát hành bộ chứng từ thanh toán phù hợp những điều kiện và điều khoản của L/C. Trong L/C nhập khẩu Nam A Bank có thể đóng vai trò là Ngân hàng phát hành L/C đồng thời có thể làm Ngân hàng xác nhận L/C.

Xem thêm
Nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

Nhận chuyển tiền đến là phương thức thanh toán trong đó khách hàng là tổ chức, cá nhân  yêu cầu Nam A Bank làm trung gian nhận  một số tiền nhất định do một tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chuyển về.

Xem thêm
Chuyển tiền đi nước ngoài

Chuyển tiền đi nước ngoài là phương thức thanh toán trong đó khách hàng là tổ chức, cá nhân  yêu cầu Nam A Bank chuyển một số tiền nhất định cho một tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Xem thêm
Top