Nam A Bank triển khai dịch vụ chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng thư/ Nhờ thu

Đáp ứng nhu cầu chiết khấu hối phiếu kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng thư hoặc Nhờ thu.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng pháp nhân

Mục đích
Trả lời

Đáp ứng nhu cầu chiết khấu hối phiếu kèm Bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng thư hoặc Nhờ thu.

Tiện ích
Trả lời

 • Lãi suất cạnh tranh, tỷ lệ chiết khấu tốt.

 • Hình thức chiết khấu: Hạn mức hoặc Từng lần;

 • Loại tiền chiết khấu: VND/ Ngoại tệ;

 • Tỷ lệ chiết khấu:

  • L/C: Tối đa 100% giá trị hối phiếu;

  • Nhờ thu: Tối đa 95% giá trị hối phiếu.

 • Thời hạn chiết khấu:

  • L/C trả ngay: Không quá 30 ngày kể từ ngày chiết khấu hối phiếu;

  • L/C trả chậm: T + 20 ngày (T ≤ 180 ngày);

  • D/P: Không quá 60 ngày kể từ ngày chiết khấu hối phiếu;

  • D/A: T + 30 ngày (T ≤ 90 ngày).

 • Tài sản bảo đảm: Theo quy định nhận từng thời kỳ.

Hồ sơ
Trả lời

 • Giấy yêu cầu chiết khấu hối phiếu (theo mẫu);

 • Hồ sơ pháp lý khách hàng;

 • Hồ sơ tài chính;

 • Hồ sơ pháp lý TSBĐ (nếu có);

 • Hối phiếu và Bộ chứng từ xuất khẩu;

 • Hợp đồng ngoại thương.

Liên hệ
Trả lời

Vui lòng đến các điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank trên toàn quốc hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn chi tiết.

Top