Nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

Nhận chuyển tiền đến là phương thức thanh toán trong đó khách hàng là tổ chức, cá nhân  yêu cầu Nam A Bank làm trung gian nhận  một số tiền nhất định do một tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chuyển về.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận tiền từ nước ngoài gửi về,  phù hợp với các quy định về Quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật khác.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Nhận tiền nhanh, an toàn, chi phí thấp.

Có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Nam A Bank trên toàn quốc và nhận bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Mục đích: Để nhận tiền hàng xuất khẩu,...nhận tiền do người thân đang sinh sống tại nước ngoài gửi về…

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ, bao gồm các phí sau:
 
    + Phí chuyển tiền đến.
 
    + Phí tra soát (nếu có).
 
    + Tham khảo biểu phí.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top