Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu nhập khẩu là phương thức thanh toán mà tổ chức xuất khẩu nhờ ngân hàng thu hộ tiền từ tổ chức nhập khẩu không chỉ căn cứ vào hối phiếu do người xuất khẩu ký phát mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gửi kèm hối phiếu.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

An toàn, bảo mật thông tin.

Phục vụ nhanh chóng, mức phí cạnh tranh.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Thực hiện thanh toán hàng hóa cho các tổ chức xuất khẩu nước ngoài.

Đối với nhờ thu nhập khẩu trả ngay (D/P): tổ chức nhập khẩu muốn  nhận được hàng thì phải thanh toán cho bên xuất khẩu.

Đối với nhờ thu nhập khẩu trả chậm (D/A): tổ chức nhập khẩu muốn nhận được bộ chứng từ thì phải ký chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn lên hối phiếu do bên xuất khẩu lập.

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ, bao gồm các phí sau:
 
    + Phí thông báo nhờ thu.
 
    + Phí thanh toán.
 
    + Phí tra soát, tu chỉnh.
 
    + Phí hủy nhờ thu.
 
    + Phí từ chối thanh toán.
 
    + Phí ký hậu vận đơn…
 
    + Tham khảo biểu phí.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch).

Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà Nước (trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm).

Hối phiếu đã được khách hàng chấp nhận thanh toán (Đối với bộ chứng từ nhờ thu trả chậm).

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top