Nhờ thu xuất khẩu

Giới thiệu:

Là phương thức thanh toán mà tổ chức xuất khẩu nhờ Nam A Bank thu hộ tiền từ tổ chức nhập khẩu nước ngoài không chỉ căn cứ vào hối phiếu do người xuất khẩu ký phát mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hóa gửi kèm hối phiếu.

Đối với nhờ thu xuất khẩu trả ngay (D/P): khi tổ chức nhập khẩu trả tiền thì ngân hàng sẽ gởi bộ chứng từ hàng hóa cho tổ chức nhập khẩu để nhận hàng.
Đối với nhờ thu xuất khẩu trả chậm (D/A): tổ chức nhập khẩu phải kí chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn lên hối phiếu thì ngân hàng mới giao bộ chứng từ hàng hóa cho tổ chức nhập khẩu nhận hàng.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Được hỗ trợ tài chính thông qua tài trợ xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu

Được tư vấn nghiệp vụ nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí.

An toàn, bảo mật thông tin.

Phục vụ nhanh chóng, mức phí cạnh tranh.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Mục đích: thu tiền hàng hóa từ các tổ chức nhập khẩu nước ngoài.

Đối với nhờ thu xuất khẩu trả ngay (D/P): tổ chức nhập khẩu muốn  nhận được hàng thì phải thanh toán cho bên xuất khẩu.

Đối với nhờ thu xuất khẩu trả chậm (D/A): tổ chức nhập khẩu muốn nhận được bộ chứng từ thì phải ký chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn lên hối phiếu do bên xuất khẩu lập.

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank theo từng thời kỳ, bao gồm các phí sau:
   
    + Phí nhận và gửi chứng từ nhờ thu
   
    + Phí thanh toán.
 
    + Phí tra soát.
 
    + Phí hủy nhờ thu.
 
    + Tham khảo biểu phí

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Hồ sơ pháp lý (trường hợp khách hàng giao dịch lần đầu)

Hối phiếu (nếu có), bộ chứng từ giao hàng (không yêu cầu trong trường hợp nhờ thu trơn)

Hợp đồng ngoại thương và các phụ lục hợp đồng (nếu có)

Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu (trong trường hợp yêu cầu chiết khấu)

Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu hàng xuất/ Giấy yêu cầu chiết khấu có truy đòi hối phiếu kèm bộ chứng từ hàng xuất khẩu theo nhờ thu (theo mẫu Nam Á bank)

Hợp đồng chiết khấu (trong trường hợp yêu cầu chiết khấu – theo mẫu Nam Á bank)

Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch… (nếu có)

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top