Thư tín dụng nhập khẩu

Tín dụng thư (L/C) nhập khẩu là sự thỏa thuận mà trong đó Ngân hàng phát hành L/C theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, sẽ cam kết trả một số tiền nhất định cho Ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu hoặc chấp nhận hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát khi Ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu xuất trình cho Ngân hàng phát hành bộ chứng từ thanh toán phù hợp những điều kiện và điều khoản của L/C. Trong L/C nhập khẩu Nam A Bank có thể đóng vai trò là Ngân hàng phát hành L/C đồng thời có thể làm Ngân hàng xác nhận L/C.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Nhận được L/C trong vòng 2 giờ làm việc.

Được tư vấn về các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, về các điều khoản đặc biệt của L/C nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao thương.

Được Nam A Bank kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ.

Đối với nhà nhập khẩu: có thể nhận được sự tài trợ từ phía ngân hàng, đồng thời phương thức này có lợi hơn so với T/T trả trước do nhả nhập khẩu sẽ được đảm bảo nhận được bộ chứng từ giao hàng ngay sau khi thanh toán (L/C trả ngay) hoặc chấp nhận thanh toán (L/C trả chậm).

Đặt tính sản phẩm
Trả lời

Là phương thức thanh toán phổ biến nhất khi người bán và người mua chưa có mối quan hệ lâu dài.

Mục đích thanh toán tiền hàng hóa cho các tổ chức cá nhân nước ngoài.

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ bao gồm các loại phí chủ yếu sau:
   
    + Phí mở L/C.
 
    + Phí tu chỉnh L/C (nếu có).
 
    + Phí thanh toán L/C.
 
    + Phí hủy L/C….(nếu có).
 
    + Tham khảo biểu phí.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị mở L/C theo mẫu.

Đơn mua ngoại tệ để kí quỹ

Hợp đồng ngoại thương.

Hồ sơ pháp lý ( trường hợp khách hàng giao dịch lần đầu)

Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch…  (nếu có)

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top