Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay - UPAS L/C

UPAS L/C (Usance payable at sight Letter of credit) – Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay là sản phẩm tài trợ nhập khẩu, theo đó khách hàng của Nam A Bank được thanh toán L/C theo kì hạn trả chậm nhưng người thụ hưởng được thanh toán ngay.

Đối tượng
Trả lời

Các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ mở L/C UPAS để nhập khẩu hàng hóa.

Tiện ích
Trả lời

Có được giá tốt trong hợp đồng mua bán ngoại thương do Nhà xuất khẩu nhận được tiền ngay từ Ngân hàng hoàn trả.

Được Nam A Bank tài trợ vốn ngoại tệ dưới hình thức L/C trả chậm, không phải trả lãi suất cao để vay VNĐ.

Thời hạn trả chậm tối đa lên tới 180 ngày

Được ưu đãi về giá mua ngoại tệ

Thời gian xử lý chứng từ nhanh chóng

Thủ tục đơn giản, thuận tiện

Biểu phí
Trả lời

Theo biểu phí L/C trả chậm hiện hành của Nam A Bank và phí UPAS L/C của ngân hàng hoàn trả.

Liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top