Thư tín dụng xuất khẩu

Trong L/C xuất khẩu, Nam A Bank có thể đóng vai trò là Ngân hàng thông báo L/C đồng thời có thể làm Ngân hàng thương lượng, Ngân hàng xác nhận, Ngân hàng thanh toán hoặc chỉ là Ngân hàng chuyển chứng từ đến Ngân hàng phát hành.

Đối tượng
Trả lời

Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp xuất  khẩu hàng hóa thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Được tư vấn, hướng dẫn cách lập các chứng từ nhằm đảm bảo bộ chứng từ được thanh toán.

An toàn, bảo mật thông tin.

Phục vụ nhanh chóng, mức phí cạnh tranh.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Là phương thức phổ biến trong TTQT do có sự cam kết thanh toán từ phía Ngân hàng phát hành L/C.

Mục đích:

    + Thu tiền hàng hóa của các tổ chức, nước ngoài.
 
    + Đối với nhà Xuất khẩu việc thanh toán được đảm bảo khi xuất trình bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C.

Phí dịch vụ
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ bao gồm các loại phí chủ yếu sau:
   
    + Phí thông báo L/C.
 
    + Phí thông báo tu chỉnh L/C (nếu có).
 
    + Phí thanh toán L/C.
 
    + Phí chiết khấu hối phiếu.
 
    + Phí hủy L/C (nếu có).
 
    + Tham khảo biểu phí.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Hồ sơ pháp lý ( trường hợp khách hàng giao dịch lần đầu)

Hợp đồng ngoại thương.

Bản gốc L/C và các tu chỉnh L/C (nếu có).

Bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C.

Giấy yêu cầu gửi chứng từ hàng xuất theo hình thức L/C / Giấy yêu cầu chiết khấu có truy đòi hối phiếu kèm bộ chứng từ hàng xuất theo L/C (theo mẫu Nam Á Bank).

Hợp đồng chiết khấu (trong trường hợp yêu cầu chiết khấu – theo mẫu Nam Á bank)

Các hồ sơ khác có liên quan như giấy phép của Bộ Công Thương, hạn ngạch…  (nếu có)

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top