Đặc quyền Platinum

Thỏa sức tận hưởng một cuộc sống hiện đại và thú vị hơn với những đặc quyền chỉ dành riêng cho chủ thẻ cao cấp Platinum

STT

Thông tin ưu đãi

1


HANMIRI

-    Giảm giá 15% khi sử dụng

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

2


MALEY COFFEE

-       Mua 1 tặng 1

-       Địa điểm áp dụng: South Korea

-       Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

             

3

COFFEE AT CHANSBROS

-    Mua 1 tặng 1.

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

4

MR.PIZZA

-    Giảm 10% khi sử dụng

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

5

PIZBURGER

-    Giảm 15% khi sử dụng

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

6


 

YG REPUBLIQUE K LIFESTYLE COMPLEXGARDEN

-    Giảm 15% khi sử dụng.

-    Địa điểm: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018


STT

Thông tin ưu đãi

1


CHAUM

-    Giảm giá 20% khi sử dụng

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

2


SHERATON GRAND MACAO HOTEL - SHINE SPA FOR SHERATON

-    Giảm 20% trị liệu spa

-    Giảm 15% mua sản phẩm tại Shine Spa

-    Địa điểm áp dụng: Level 3, Sky Tower, The Sheraton Grand Macao Hotel, Cotai Central, Macau
(853) 8113 0222

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/12/2017

             

3


THE ST. REGIS MACAO - IRIDIUM SPA

 

-    Giảm 20% trị liệu spa

-    Giảm 15% mua sản phẩm tại Iridium

-    Địa điểm áp dụng: 38/F, The St. Reigs Macao, Cotai Central, Macau
(853) 8113 4949

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/12/2017


STT

Thông tin ưu đãi

1  

HOTELS.COM

-    Giảm 8% giá phòng công bố tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương khi thanh toán với thẻ MasterCard.

     -    Thời hạn áp dụng: Đến 31/12/2018
2
 
 

AIRPORT RAILROAD (AREX)

 -       Giảm 53% giá vé tàu

-       Địa điểm áp dụng: Incheon Int’l Airport: Express Train Information Center and Travel center at B1
Seoul Station: Express Train Information Center and Travel center at B2
+82-1599-7788
http://www.arex.or.kr

-       Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

3KENSINGTON HOTEL

 -       Giảm 50% giá phòng công bố

-       Giảm 20% thực đơn F&B

Địa điểm áp dụng: 16, Gukhoe-daero 76-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
South Korea

http://www.kensingtonyoido.co.kr/

-       Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

STT

Thông tin ưu đãi

1

 LOTTE WORLD

-    Giảm giá 20% giá vé

-    Địa điểm: Information: +82-411-4926 240 Olympic-ro Songpa-Gu, Seoul, Korea HotelLotte Lotteworld, South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

2


 THEATRE TICKETS

-    Giảm giá 30% khi sử dụng

-    Địa điểm: Information: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

3


 GREVIN SEOUL

-    Giảm giá 10% khi sử dụng

-    Địa điểm: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

 4  

EVERLAND THEME

-    Giảm giá 30% khi sử dụng

-    Địa điểm:: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018

5


JEONGDONG THEATRE

-    Giảm giá 10% khi sử dụng

-    Địa điểm:: South Korea

-    Thời hạn áp dụng: Đến 31/03/2018STT

Thông tin ưu đãi

1


PREMIUM OUTLETS

-    Giảm 30% mua hàng

-    Địa điểm áp dụng: Yeoju Premium Outlets: 360, Myeongpum-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do
Seoul
South Korea
+82-31-880-1234

Paju Premium Outlets: 200, Pilseung-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
Seoul
South Korea
+82-1644-4001
http://www.premiumoutlets.co.kr

-    Thời han áp dụng: Đến 31/03/2018

2


THE SHILLA DUTY FREE

-    Nhận được một phiếu giảm giá KRW 10,000 với số tiền tối thiểu 100$ hoặc KRW 30.000 phiếu giảm giá với số tiền tối thiểu 300$.

-    Địa điểm áp dụng: 249 Dongho-ro, Jung-gu, Seoul +82-2-1688-1110
South Korea

-    Thời han áp dụng: Đến 31/03/2018

3


CARRE D’ATISTES

-    Giảm 10% khi sử dụng

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời han áp dụng: Đến 31/03/2018

4  

HOLIKA HOLIKA

-    Giảm 5% khi sử dụng

-    Địa điểm áp dụng: South Korea

-    Thời han áp dụng: Đến 31/03/2018


Top