Cho vay bổ sung vốn lưu động

Cho vay bổ sung vốn lưu động là hình thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thanh toán các chi phí trong nước phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước hoặc có nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động nhưng nguồn vốn lưu động bị thiếu hụt.

Đối tượng & điều kiện
Trả lời

Đối tượng: hộ gia đình và các tổ chức kinh tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều kiện:

Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

Có vốn tự có tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Nam A Bank và của pháp luật.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Phương thức vay đa dạng tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng (từng lần, hạn mức).

Thời gian vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng.

Có thể vay và trả nợ nhiều lần trong hạn mức tín dụng được cấp.

Lãi suất vay cạnh tranh, linh hoạt, đặc biệt sẽ áp dụng lãi suất ưu đãi đối với khách hàng có quan hệ tín dụng tốt.

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền cho vay: VND.

Thời hạn vay: ngắn hạn (tối đa 12 tháng).

Phương thức cho vay:

    + Vay luân chuyển theo hạn mức tín dụng.

    + Vay từng lần.

Mức cho vay: Căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ vay của khách hàng và giá trị tài sản bảo đảm.

Phương thức trả nợ:

    + Trả lãi: hàng tháng.

    + Trả nợ gốc: Cuối kỳ  

Tài sản đảm bảo: bao gồm các loại tài sản theo quy định của Nam A Bank (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. các loại giấy tờ có giá, máy móc thiết bị,…).

Lãi suất
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn: theo mẫu của Nam A Bank.

Hồ sơ về phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và kế hoạch trả nợ vay.

Hồ sơ pháp lý khách hàng (giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp,…).

Hồ sơ tài chính (báo cáo tài chính, báo cáo thuế…).

Hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top