Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) là hình thức cấp tín dụng với tài sản bảo đảm là chính GTCG Quý khách đang sở hữu nhằm hỗ trợ Quý khách trong trường hợp không muốn tất toán trước hạn GTCG đó.

Đối tượng khách hàng
Trả lời

Khách hàng là chủ sở hữu GTCG do Ngân hàng Nam Á phát hành, chưa đến hạn thanh toán và có nhu cầu sử dụng vốn.

Đặc điểm sản phẩm
Trả lời

GTCG do Nam A Bank phát hành và còn hiệu lực;

Đồng tiền cho vay: VND;

Trường hợp khoản vay cùng loại tiền với GTCG: Tỷ lệ cho vay tối đa trên giá trị GTCG là 100%;

Trường hợp khoản vay khác loại tiền với GTCG: Tỷ lệ cho vay tối đa trên giá trị GTCG là 95%.

Thời gian cho vay không vượt quá thời hạn còn lại của GTCG.

Lợi ích của quý khách
Trả lời

Không cần tất toán GTCG trước hạn khi Quý khách có nhu cầu sử dụng vốn;

Không ảnh hưởng lãi thực tế khi đáo hạn của GTCG;

Thủ tục đơn giản, nhận tiền nhanh chóng;

Lãi suất ưu đãi và cố định trong suốt thời hạn vay.

Hồ sơ
Trả lời

Hồ sơ pháp lý khách hàng;

Bản chính GTCG.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top