Cho vay đầu tư máy móc thiết bị

Cho vay đầu tư mua sắm trang thiết bị là sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ. xây dựng công trình, nhà xưởng, thực hiện các dự án mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, ... và tài trợ xuất nhập khẩu.

Đối tượng & điều kiện
Trả lời

Đối tượng: các tổ chức kinh tế và hộ gia đình.

Điều kiện:

Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Có vốn tự có tham gia vào dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh.

Có dự án đầu tư, phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi phù hợp với quy định của pháp luật.

Có tài sản bảo đảm hợp pháp hoặc được bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Đáp ứng đa dạng mục đích vay vốn sản xuất kinh doanh.

Hạn mức cho vay linh hoạt theo nhu cầu thực tế, khả năng trả nợ và giá trị của tài sản thế chấp, cầm cố do Nam A Bank định giá.

Lãi suất cho vay cạnh tranh, linh hoạt theo từng phương thức và loại hình cho vay.

Áp dụng lãi suất ưu đãi đối với Quý khách có quan hệ tín dụng tốt.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền cho vay: VND

Thời hạn vay: ngắn, trung và dài hạn.

Phương thức cho vay:

    + Cho vay từng lần.

    + Cho vay theo hạn mức tín dụng.

    + Cho vay theo dự án đầu tư.

    + Cho vay theo hạn mức dự phòng.

    + Các phương thức khác theo nhu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Mức cho vay: Căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ vay của khách hàng và giá trị tài sản bảo đảm..

Phương thức trả nợ:

    + Trả lãi: Hàng tháng.

    + Trả nợ gốc: cuối kỳ hoặc phân kỳ

Tài sản đảm bảo: bao gồm các loại tài sản theo quy định của Nam A Bank (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. các loại giấy tờ có giá, máy móc thiết bị,…)

Lãi suất
Trả lời

Lãi suất thỏa thuận và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn: theo mẫu của Nam A Bank.

Hồ sơ về phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và kế hoạch trả nợ vay

Hồ sơ pháp lý khách hàng (giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp,…).

Hồ sơ tài chính (báo cáo tài chính, báo cáo thuế…).

Hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm.

Các hồ sơ, tài liệu khác do Nam A Bank yêu cầu.

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top