Cho vay dự án

“Tranh thủ nguồn vốn, hỗ trợ hiệu quả, tối đa lợi nhuận”: Sản phẩm nhằm đáp ứng nguồn vốn cho các doanh nghiệp để đầu tư vào dự án hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để triển khai dự án.

Đối tượng
Trả lời

Mọi tổ chức kinh tế có dự án đầu tư phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với đối tượng cho vay của Nam A Bank và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Tiện ích sản phẩm
Trả lời

Đa dạng hình thức cho vay:
   
    + Cho vay độc lập hoặc hợp vốn.

    + Đầu mối thu xếp tài chính và quản lý đồng tài trợ.
   
    + Cho vay ủy thác.

Lãi suất cạnh tranh

Được tư vấn, hướng dẫn tận tình chu đáo.

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền cho vay: VND và các ngoại tệ khác theo quy định.

Thời hạn vay: căn cứ theo nhu cầu, vòng đời dự án và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 15 năm.

Phương thức vay: từng lần.

Mức cho vay: có thể lên đến 70% chi phí đầu tư dự án và không giới hạn quy mô dự án.

Cách tính lãi: tương tự các sản phẩm tín dụng khác.

Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng, trả nợ gốc theo phân kỳ

Tài sản đảm bảo: theo quy định của Nam A Bank

Lãi suất
Trả lời

Theo quy định của Nam A Bank trong từng thời kỳ.

Thủ tục hồ sơ
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn + phương án vay (theo mẫu của Nam A Bank).

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

Hồ sơ tài chính doanh nghiệp.

Hồ sơ pháp lý, kinh tế và kỹ thuật Dự án.

Hồ sơ tài sản bảo đảm

Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Nam A Bank

Thông tin liên hệ
Trả lời


Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top