Cho vay hỗ trợ vốn kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ và vừa – SMEs

 

Đối tượng áp dụng
Trả lời

Pháp nhân là Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Mục đích tài trợ
Trả lời

đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh trong thời gian trung hạn giúp khách hàng được tăng nguồn vốn kinh doanh (vốn lưu động) nhưng không phải chịu áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

Đặc điểm
Trả lời

Mức cho vay: tối đa 05 tỷ đồng/khách hàng.

Thời hạn khoản vay: tối đa 60 tháng.

Loại tiền cho vay: VND.

Phương thức vay: Từng lần.

Phương thức trả nợ:

  • Lãi: Hàng tháng theo dư nợ thực tế

  • Gốc: Trả đều định kỳ tháng/quý.

Lãi suất, phí:

  • Theo Biểu lãi suất, Biểu phí từng thời kỳ;

  • Trường hợp trả nợ trước hạn, phí áp dụng: Thời hạn vay thực tế ≥ 50% thời hạn vay của Giấy nhận nợ: Miễn phí trả nợ trước hạn

Điều kiện vay vốn: Đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của Nam A Bank.

Liên hệ
Trả lời

Vui lòng đến các điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank trên toàn quốc.

Top