Gói tín dụng ưu đãi Tiếp vốn khởi động - Tiếp sức thành công

Nhằm phục vụ nhu cầu vốn kinh doanh, tiêu dùng (mua nhà, sửa chữa nhà, mua xe…) trong giai đoạn Tết Bính Thân 2016, từ ngày 07/12/2015 đến hết tháng 06/2016, Nam A Bank triển khai Chương trình “Tiếp vốn khởi động – Tiếp sức thành công” với quy mô 2.500 tỷ dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Quy mô
Trả lời

2.500 tỷ đồng

Phạm vi áp dụng
Trả lời

Toàn hệ thống Nam A Bank

Thời gian áp dụng
Trả lời

Từ ngày 07/12/2015 đến hết tháng 06/2016 (hoặc đến khi giải ngân hết hạn mức chương trình).

Đối tượng và điều kiện
Trả lời

Đối tượng:

    + Cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh

    + Doanh nghiệp

Điều kiện:

    + Khách hàng không phát sinh nợ nhóm 2 tại thời điểm nộp hồ sơ vay vốn và không phát sinh nợ xấu (từ nhóm 3 trở lên) trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến thời điểm nộp hồ sơ vay vốn) tại Nam A Bank và các Tổ chức tín dụng khác.

Sản phẩm áp dụng
Trả lời

Áp dụng cho các khoản vay phục vụ mục đích kinh doanh hoặc phục vụ đời sống.

Không áp dụng đối với một số sản phẩm đặc thù theo Quy định.

Lãi suát ưu đãi
Trả lời

Khoản vay

Lãi suất ưu đãi (%/năm)

Ngắn hạn

Từ 6.5

Trung dài hạn

Từ 7.0

Ưu đãi khác
Trả lời

Dành cho Khách hàng tham gia Chương trình sử dụng Dịch vụ Bảo lãnh tại Nam A Bank

STT

Loại hình bảo lãnh

Ưu đãi

1

Bảo lãnh dự thầu

Ký quỹ 0%

2

Tất cả loại hình bảo lãnh

Giảm 50% Phí bảo lãnh theo Biểu phí quy định hiện hành (giảm ngay khi phát sinh)

Top