Tài trợ Kinh doanh Xăng Dầu

Sản phẩm dành cho Quý khách hàng có nhu cầu vốn kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu kết hợp với Dịch vụ Quản lý dòng tiền trọn gói và nghiệp vụ Thanh toán quốc tế nhằm mang lại cho Quý khách hàng giải pháp tối ưu trong hoạt động kinh doanh.

Đối tượng
Trả lời

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.

Đặc điểm và tiện ích
Trả lời

Đa dạng phương thức tài trợ và dịch vụ cung cấp: Tài trợ thương mại trong và ngoài nước, Bảo lãnh, Mua - bán ngoại tệ, Cho vay thông quan hàng nhập khẩu, dịch vụ khác…

Mức tài trợ linh hoạt theo từng đơn hàng/ hợp đồng/ bảo lãnh cụ thể và cho vay thông quan hàng nhập khẩu tối đa lên đến 70% nghĩa vụ thuế;

Mức ký quỹ chỉ từ 5% giá trị L/C / Bảo lãnh và đặc biệt áp dụng mức ký quỹ 0% khi Quý khách hàng có tài sản bảo đảm là tiền gửi tại Nam A Bank hoặc được đánh giá tốt và tiềm năng;

Có thể dùng hàng hóa hình thành từ vốn vay/ khoản phải thu làm tài sản bảo đảm khoản vay

Điều kiện tài trợ
Trả lời

Có giấy phép/ giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động kinh doanh/ nhập khẩu xăng dầu và đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật;

Không phát sinh nợ nhóm 2 tại thời điểm xét cấp tín dụng và không phát sinh nợ xấu tại bất kỳ TCTD trong 06 tháng tính đến thời điểm xét cấp tín dụng;

Mua bảo hiểm tài sản theo quy định Nam A Bank.

Hồ sơ thủ tục
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Nam A Bank);

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

Hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm;

Các loại giấy tờ khác theo quy định (nếu có).

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top