Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là một hình thức cấp tín dụng của Nam A Bank cho khách hàng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho việc thu mua, sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu.

Đối tượng
Trả lời

Các tổ chức kinh tế có chức năng sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu đã ký kết Hợp đồng ngoại với đối tác nước ngoài.

Tiện ích
Trả lời

Hưởng chính sách ưu đãi về lãi suất. Đặc biệt áp dụng mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng vay VND khi có nguồn thu ngoại tệ và cam kết bán cho Nam A Bank;

Ngành nghề tài trợ xuất khẩu đa dạng bao gồm: nông sản, gỗ, dệt may, da giày, nhựa, thép, dây điện cáp điện, vàng nữ trang và kim loại quý;

Sử dụng chính lô hàng thành phẩm xuất khẩu và khoản phải thu từ hợp đồng xuất khẩu được tài trợ làm Tài sản bảo đảm cho khoản vay;

Mức tài trợ có thể lên đến 100% giá trị thực hiện lô hàng xuất khẩu trong trường hợp Quý khách sử dụng thêm tài sản bảo đảm khác được Nam A Bank chấp thuận;

Đặc tính sản phẩm
Trả lời

Loại tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ (vay ngoại tệ chỉ áp dụng cho khách hàng có phát sinh khoản thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài);

Phương thức tài trợ: hạn mức hoặc từng lần;

Thời hạn tài trợ: tối đa 12 tháng;

Phương thức thanh toán: L/C, D/P;

Vốn tự có tham gia: tối thiểu 30% giá trị thực hiện lô hàng xuất. Trường hợp sử dụng tài sản khác được Nam A Bank chấp thuận để đảm bảo với giá trị tối thiểu bằng tỷ lệ vốn tự có quy định thì Nam A Bank sẽ tài trợ 100% giá trị thực hiện lô hàng xuất.

Khi khách hàng có nhu cầu vay VND với lãi suất ưu đãi, khách hàng phải ký Hợp đồng kỳ hạn cam kết bán nguồn ngoại tệ quy đổi tương ứng với khoản vay cho Nam A Bank tại thời điểm đáo hạn khoản vay;

Hồ sơ vay vốn
Trả lời

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Nam A Bank);

Phương án kinh doanh;

Hồ sơ pháp lý khách hàng;

Hồ sơ tài chính;

Hồ sơ liên quan đến TSBĐ;

Hợp đồng ngoại;

Bản gốc L/C  hoặc tu chỉnh L/C (nếu có) (nếu phương thức thanh toán theo L/C);

Các giấy tờ khác theo quy định của Nam A Bank.

Thông tin liên hệ
Trả lời

Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc
Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng  

Top