Tái cấu trúc mô hình tổ chức và hoạt động - "Đòn bẩy" cho sự phát triển bền vững

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính của Chính phủ, Nam A Bank đã có những động thái điều chỉnh mạnh mẽ không chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh mà còn cả đối với công tác tổ chức điều hành. Trung thành với định hướng bán lẻ, trong đợt tái cấu trúc mô hình tổ chức và hoạt động lần này, bên cạnh các mảng nghiệp vụ kinh doanh truyền thống, Nam A Bank đã mạnh dạn tổ chức các đơn vị chuyên trách về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, tài chính vi mô,.... nhằm xác lập rõ hơn nữa định hướng chiến lược bán lẻ của mình cũng như mong muốn đem lại cho khách hàng danh mục những sản phẩm hiện đại, đa dạng và chuẩn mực. Quan trọng hơn, với việc tổ chức hoạt động kinh doanh thành 03 luồng tách bạch gồm Kinh doanh – Giám sát – Hỗ trợ theo chuẩn mực quản trị rủi ro hiện đại, Nam A Bank đang muốn hướng đến sự bền vững, tinh gọn, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình.     

Với những định hướng đó, Ban Điều hành của Nam A Bank hiện nay sẽ chỉ còn 04 Thành viên bao gồm Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chung và 03 Phó Tổng Giám đốc phụ trách 03 luồng hoạt động là Kinh doanh – Giám sát – Hỗ trợ. Cụ thể, Bà Lương Thị Cẩm Tú tiếp tục giữ vị trí “thuyền trưởng”, Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Tâm phụ trách luồng Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Quảng phụ trách luồng Giám sát và Phó Tổng Giám đốc Võ Thị Tuyết Nga phụ trách luồng Hỗ trợ.

Sự thay đổi này là nội dung quan trọng nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2020 của Nam A Bank và phù hợp với định hướng tái cấu trúc hệ thống tài chính của Chính phủ.  Chắc chắn rằng, bằng những quyết sách mang tính quyết liệt và chuẩn mực của mình, Nam A Bank sẽ sớm hoàn thành công cuộc tái cấu trúc giai đoạn 2 với nhiều thành quả tốt đẹp.

Top