Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ Thu Ngân Sách Nhà Nước

Nam A Bank xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng: kể từ ngày 01/12/2016 Nam A Bank sẽ thay đổi biểu phí dịch vụ Thu ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau:

Khoản mục

Biểu phí (VNĐ/giao dịch) (*)

Thu Ngân Sách nhà nước

Số tiền chuyển < 500 triệu VNĐ

0.01%
Tối Thiểu: 15.000 VNĐ

Số tiền chuyển ≥ 500 triệu VNĐ

0.04%
Tối Đa: 1.000.000 VNĐ


(*): Mức phí này áp dụng cho các giao dịch Nộp thuế nội địa tại quầy, Nộp thuế xuất nhập khẩu tại quầy, Nộp thuế điện tử; Không phân biệt cùng hay khác Tỉnh/TP nơi mở tài khoản; Không miễn phí đối với gói tài khoản tối ưu.
Xin cám ơn Quý khách đã đồng hành, tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Nam A Bank.

Top