Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Quản lý nhân sự - Phòng Nhân sự và Đào tạo Hội sở - Hồ Chí Minh 15/11/2018 Xem chi tiết
4 Chuyên viên QHKH Cá nhân An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
5 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Tư vấn An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
7 Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, Long An, Đắk Nông, An Giang... 15/11/2018 Xem chi tiết
8 Giám đốc PGD Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
9 Giao dịch viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
10 Kiểm soát viên An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
11 Nhân viên Bảo vệ An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
12 Nhân viên hành chánh Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Vũng Tàu... 15/11/2018 Xem chi tiết
13 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
14 Nhân viên Lái xe An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
15 Nhân viên Ngân Quỹ An Giang,Bình Phước,Bình Dương... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
16 Nhân viên Tạp vụ An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh 15/11/2018 Xem chi tiết
17 Phó Giám đốc Chi nhánh An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 15/11/2018 Xem chi tiết
18 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
19 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Quảng Ninh,Long An,Đắk Nông,An Giang,Tiền Giang 15/11/2018 Xem chi tiết
20 Trưởng Bộ phận Kinh doanh An Giang,Tiền Giang,Bảo Lộc,Lâm Hà... xem chi tiết 15/11/2018 Xem chi tiết
[1]234  
Top