Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên tổ chức sự kiện - Phòng Thương Hiệu Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Quản lý Giao dịch và kho quỹ (Mảng Kho quỹ) Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
3 Giao dịch viên Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bảo Lộc,... 30/09/2019 Xem chi tiết
4 Chuyên viên QHKH Cá nhân Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 30/09/2019 Xem chi tiết
5 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 30/09/2019 Xem chi tiết
6 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Hồ Chí Minh, An Giang,Tiền Giang,Long An,... 30/09/2019 Xem chi tiết
7 Nhân viên Ngân Quỹ Hồ Chí Minh,An Giang,... xem chi tiết 30/09/2019 Xem chi tiết
8 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương,... 30/09/2019 Xem chi tiết
9 Nhân viên Lái xe Hồ Chí Minh, An Giang,Tiền Giang,Long An,... 30/09/2019 Xem chi tiết
10 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, An Giang,Tiền Giang,Long An,... 30/09/2019 Xem chi tiết
11 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
12 Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
13 Chuyên viên Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT) Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
14 Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro Phi tín dụng (QLRR hoạt động về CNTT) Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
15 Nhân viên Bảo vệ Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 29/09/2019 Xem chi tiết
16 Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ Hội sở 29/09/2019 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Định chế tài chính Hội Sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
18 Giám đốc Phòng Giao dịch (cụm Phú Thọ) Phú Thọ 29/09/2019 Xem chi tiết
19 Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chính Lâm Đồng 29/09/2019 Xem chi tiết
20 Chuyên viên Quản lý GD&KQ (Bộ phận Quản lý giao dịch tại quầy) Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
[1]23456  
Top