Tỉ giá ngoại tệ (Ngày20/02/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.554,00 ₫ 17.739,00 ₫ 17.938,00 ₫
CAD 17.735,00 ₫ 17.935,00 ₫ 18.128,00 ₫
CHF 23.806,00 ₫ 24.076,00 ₫ 24.297,00 ₫
EUR 27.571,00 ₫ 27.766,00 ₫ 28.029,00 ₫
GBP 30.836,00 ₫ 31.161,00 ₫ 31.657,00 ₫
HKD 2.868,00 ₫ 2.868,00 ₫ 2.938,00 ₫
JPY 204,27 ₫ 207,27 ₫ 209,90 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 16.853,00 ₫ 17.023,00 ₫ 17.254,00 ₫
USD 22.610,00 ₫ 22.660,00 ₫ 22.750,00 ₫

Giá vàng (Ngày20/02/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.680.000,00 ₫ 3.715.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.675.000,00 ₫ 3.720.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.675.000,00 ₫ 3.720.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.675.000,00 ₫ 3.720.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top