Tỉ giá ngoại tệ (Ngày22/05/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.831,00 ₫ 16.016,00 ₫ 16.176,00 ₫
CAD 17.179,00 ₫ 17.379,00 ₫ 17.534,00 ₫
CHF 22.610,00 ₫ 22.880,00 ₫ 23.380,00 ₫
EUR 25.790,00 ₫ 25.985,00 ₫ 26.236,00 ₫
GBP 29.218,00 ₫ 29.543,00 ₫ 29.946,00 ₫
HKD 2.946,00 ₫ 2.946,00 ₫ 3.012,00 ₫
JPY 207,07 ₫ 210,07 ₫ 212,32 ₫
KRW 18,33 ₫ 18,33 ₫ 20,84 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.712,00 ₫ 16.882,00 ₫ 17.075,00 ₫
USD 23.270,00 ₫ 23.320,00 ₫ 23.455,00 ₫

Giá vàng (Ngày22/05/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.610.000,00 ₫ 3.640.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.605.000,00 ₫ 3.645.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.605.000,00 ₫ 3.645.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.605.000,00 ₫ 3.645.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top