Tỉ giá ngoại tệ (Ngày16/07/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.838,00 ₫ 17.023,00 ₫ 17.210,00 ₫
CAD 17.232,00 ₫ 17.432,00 ₫ 17.617,00 ₫
CHF 22.467,00 ₫ 22.737,00 ₫ 23.278,00 ₫
EUR 26.613,00 ₫ 26.808,00 ₫ 27.057,00 ₫
GBP 29.945,00 ₫ 30.270,00 ₫ 30.736,00 ₫
HKD 2.903,00 ₫ 2.903,00 ₫ 2.972,00 ₫
JPY 200,43 ₫ 203,43 ₫ 205,91 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 16.608,00 ₫ 16.778,00 ₫ 16.996,00 ₫
USD 22.955,00 ₫ 23.005,00 ₫ 23.090,00 ₫

Giá vàng (Ngày16/07/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.682.000,00 ₫ 3.712.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.677.000,00 ₫ 3.717.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.677.000,00 ₫ 3.717.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.677.000,00 ₫ 3.717.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top