Tỉ giá ngoại tệ (Ngày27/05/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.941,00 ₫ 17.126,00 ₫ 17.324,00 ₫
CAD 17.286,00 ₫ 17.486,00 ₫ 17.671,00 ₫
CHF 22.495,00 ₫ 22.765,00 ₫ 23.308,00 ₫
EUR 26.248,00 ₫ 26.443,00 ₫ 26.693,00 ₫
GBP 29.786,00 ₫ 30.111,00 ₫ 30.584,00 ₫
HKD 2.871,00 ₫ 2.871,00 ₫ 2.941,00 ₫
JPY 203,88 ₫ 206,88 ₫ 209,44 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 16.716,00 ₫ 16.886,00 ₫ 17.109,00 ₫
USD 22.695,00 ₫ 22.745,00 ₫ 22.835,00 ₫

Giá vàng (Ngày27/05/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.653.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.648.000,00 ₫ 3.695.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.648.000,00 ₫ 3.695.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.648.000,00 ₫ 3.695.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top