Tỉ giá ngoại tệ (Ngày20/02/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.209,00 ₫ 17.393,00 ₫ 17.596,00 ₫
CAD 17.134,00 ₫ 17.332,00 ₫ 17.487,00 ₫
CHF 22.384,00 ₫ 22.643,00 ₫ 22.841,00 ₫
EUR 23.907,00 ₫ 24.087,00 ₫ 24.324,00 ₫
GBP 27.778,00 ₫ 28.088,00 ₫ 28.534,00 ₫
HKD 2.903,00 ₫ 2.903,00 ₫ 2.974,00 ₫
JPY 198,85 ₫ 201,06 ₫ 203,01 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 15.805,00 ₫ 15.968,00 ₫ 16.180,00 ₫
USD 22.730,00 ₫ 22.750,00 ₫ 22.830,00 ₫

Giá vàng (Ngày20/02/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.670.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.665.000,00 ₫ 3.705.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.665.000,00 ₫ 3.705.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.665.000,00 ₫ 3.705.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top