Tỉ giá ngoại tệ (Ngày17/09/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 15.686,00 ₫ 15.871,00 ₫ 16.024,00 ₫
CAD 17.281,00 ₫ 17.481,00 ₫ 17.635,00 ₫
CHF 22.994,00 ₫ 23.264,00 ₫ 23.774,00 ₫
EUR 25.401,00 ₫ 25.596,00 ₫ 25.834,00 ₫
GBP 28.463,00 ₫ 28.788,00 ₫ 29.172,00 ₫
HKD 2.933,00 ₫ 2.933,00 ₫ 2.998,00 ₫
JPY 211,23 ₫ 214,23 ₫ 216,48 ₫
KRW 18,33 ₫ 18,33 ₫ 20,86 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.612,00 ₫ 16.782,00 ₫ 16.972,00 ₫
USD 23.095,00 ₫ 23.145,00 ₫ 23.275,00 ₫

Giá vàng (Ngày17/09/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 4.165.000,00 ₫ 4.220.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 4.160.000,00 ₫ 4.225.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 4.160.000,00 ₫ 4.225.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 4.160.000,00 ₫ 4.225.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top