Tỉ giá ngoại tệ (Ngày23/03/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.364,00 ₫ 17.549,00 ₫ 17.748,00 ₫
CAD 17.385,00 ₫ 17.585,00 ₫ 17.770,00 ₫
CHF 23.503,00 ₫ 23.773,00 ₫ 24.335,00 ₫
EUR 27.852,00 ₫ 28.047,00 ₫ 28.310,00 ₫
GBP 31.709,00 ₫ 32.034,00 ₫ 32.525,00 ₫
HKD 2.870,00 ₫ 2.870,00 ₫ 2.940,00 ₫
JPY 211,00 ₫ 214,00 ₫ 216,64 ₫
NOK 2.907,00 ₫ 2.907,00 ₫ 2.998,00 ₫
SGD 17.078,00 ₫ 17.248,00 ₫ 17.474,00 ₫
USD 22.675,00 ₫ 22.725,00 ₫ 22.835,00 ₫

Giá vàng (Ngày23/03/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.655.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.650.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.650.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.650.000,00 ₫ 3.690.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top