Tỉ giá ngoại tệ (Ngày17/07/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.010,00 ₫ 16.195,00 ₫ 16.347,00 ₫
CAD 17.503,00 ₫ 17.703,00 ₫ 17.859,00 ₫
CHF 22.928,00 ₫ 23.198,00 ₫ 23.708,00 ₫
EUR 25.710,00 ₫ 25.905,00 ₫ 26.150,00 ₫
GBP 28.256,00 ₫ 28.581,00 ₫ 28.975,00 ₫
HKD 2.937,00 ₫ 2.937,00 ₫ 3.002,00 ₫
JPY 210,02 ₫ 213,02 ₫ 215,77 ₫
KRW 18,40 ₫ 18,40 ₫ 20,91 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.788,00 ₫ 16.958,00 ₫ 17.154,00 ₫
USD 23.090,00 ₫ 23.140,00 ₫ 23.270,00 ₫

Giá vàng (Ngày17/07/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.892.000,00 ₫ 3.932.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.887.000,00 ₫ 3.937.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.887.000,00 ₫ 3.937.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.887.000,00 ₫ 3.937.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top