Tỉ giá ngoại tệ (Ngày19/03/2019)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.203,00 ₫ 16.388,00 ₫ 16.567,00 ₫
CAD 17.110,00 ₫ 17.310,00 ₫ 17.488,00 ₫
CHF 22.643,00 ₫ 22.913,00 ₫ 23.449,00 ₫
EUR 25.970,00 ₫ 26.165,00 ₫ 26.453,00 ₫
GBP 30.215,00 ₫ 30.540,00 ₫ 31.003,00 ₫
HKD 2.921,00 ₫ 2.921,00 ₫ 2.990,00 ₫
JPY 203,86 ₫ 206,86 ₫ 209,41 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.894,00 ₫ 17.064,00 ₫ 17.284,00 ₫
USD 23.100,00 ₫ 23.150,00 ₫ 23.250,00 ₫

Giá vàng (Ngày19/03/2019)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.650.000,00 ₫ 3.677.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.645.000,00 ₫ 3.682.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.645.000,00 ₫ 3.682.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.645.000,00 ₫ 3.682.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top