Tỉ giá ngoại tệ (Ngày29/04/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.745,00 ₫ 16.925,00 ₫ 17.129,00 ₫
CAD 16.387,00 ₫ 16.578,00 ₫ 16.722,00 ₫
CHF 22.487,00 ₫ 22.749,00 ₫ 22.946,00 ₫
EUR 24.476,00 ₫ 24.661,00 ₫ 24.893,00 ₫
GBP 28.893,00 ₫ 29.217,00 ₫ 29.675,00 ₫
HKD 2.888,00 ₫ 2.888,00 ₫ 2.958,00 ₫
JPY 200,62 ₫ 202,86 ₫ 204,82 ₫
NOK 2.626,00 ₫ 2.626,00 ₫ 2.709,00 ₫
SGD 16.008,00 ₫ 16.173,00 ₫ 16.379,00 ₫
USD 22.710,00 ₫ 22.730,00 ₫ 22.780,00 ₫

Giá vàng (Ngày29/04/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.660.000,00 ₫ 3.695.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.655.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.655.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.655.000,00 ₫ 3.700.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top