Tỉ giá ngoại tệ (Ngày19/09/2018)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 16.453,00 ₫ 16.638,00 ₫ 16.825,00 ₫
CAD 17.560,00 ₫ 17.760,00 ₫ 17.943,00 ₫
CHF 23.651,00 ₫ 23.921,00 ₫ 24.485,00 ₫
EUR 26.911,00 ₫ 27.106,00 ₫ 27.348,00 ₫
GBP 30.069,00 ₫ 30.394,00 ₫ 30.855,00 ₫
HKD 2.933,00 ₫ 2.933,00 ₫ 3.002,00 ₫
JPY 203,47 ₫ 206,47 ₫ 208,92 ₫
NOK 0,00 ₫ 0,00 ₫ 0,00 ₫
SGD 16.692,00 ₫ 16.862,00 ₫ 17.080,00 ₫
USD 23.190,00 ₫ 23.240,00 ₫ 23.340,00 ₫

Giá vàng (Ngày19/09/2018)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.652.000,00 ₫ 3.680.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.647.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.647.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.647.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top