Tỉ giá ngoại tệ (Ngày27/03/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.060,00 ₫ 17.243,00 ₫ 17.444,00 ₫
CAD 16.804,00 ₫ 16.999,00 ₫ 17.152,00 ₫
CHF 22.667,00 ₫ 22.931,00 ₫ 23.136,00 ₫
EUR 24.379,00 ₫ 24.563,00 ₫ 24.800,00 ₫
GBP 27.954,00 ₫ 28.267,00 ₫ 28.707,00 ₫
HKD 2.896,00 ₫ 2.896,00 ₫ 2.966,00 ₫
JPY 202,94 ₫ 205,20 ₫ 207,19 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 16.034,00 ₫ 16.199,00 ₫ 16.417,00 ₫
USD 22.710,00 ₫ 22.730,00 ₫ 22.805,00 ₫

Giá vàng (Ngày27/03/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.650.000,00 ₫ 3.680.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.645.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.645.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.645.000,00 ₫ 3.685.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top