Tỉ giá ngoại tệ (Ngày23/08/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.639,00 ₫ 17.824,00 ₫ 18.031,00 ₫
CAD 17.778,00 ₫ 17.978,00 ₫ 18.135,00 ₫
CHF 23.074,00 ₫ 23.344,00 ₫ 23.546,00 ₫
EUR 26.383,00 ₫ 26.578,00 ₫ 26.825,00 ₫
GBP 28.566,00 ₫ 28.891,00 ₫ 29.342,00 ₫
HKD 2.869,00 ₫ 2.869,00 ₫ 2.939,00 ₫
JPY 203,17 ₫ 206,17 ₫ 208,17 ₫
NOK 2.619,00 ₫ 2.619,00 ₫ 2.701,00 ₫
SGD 16.398,00 ₫ 16.568,00 ₫ 16.785,00 ₫
USD 22.665,00 ₫ 22.685,00 ₫ 22.770,00 ₫

Giá vàng (Ngày23/08/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.620.000,00 ₫ 3.650.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.615.000,00 ₫ 3.655.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.615.000,00 ₫ 3.655.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.615.000,00 ₫ 3.655.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top