Tỉ giá ngoại tệ (Ngày21/10/2017)


Loại tiền TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM
Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
AUD 17.554,00 ₫ 17.739,00 ₫ 17.936,00 ₫
CAD 17.895,00 ₫ 18.095,00 ₫ 18.254,00 ₫
CHF 22.837,00 ₫ 23.107,00 ₫ 23.303,00 ₫
EUR 26.561,00 ₫ 26.756,00 ₫ 27.002,00 ₫
GBP 29.279,00 ₫ 29.604,00 ₫ 30.061,00 ₫
HKD 2.877,00 ₫ 2.877,00 ₫ 2.947,00 ₫
JPY 196,96 ₫ 199,96 ₫ 201,90 ₫
NOK 2.871,00 ₫ 2.871,00 ₫ 2.961,00 ₫
SGD 16.443,00 ₫ 16.613,00 ₫ 16.834,00 ₫
USD 22.620,00 ₫ 22.670,00 ₫ 22.765,00 ₫

Giá vàng (Ngày21/10/2017)


Giá vàng
Loại vàng Giá mua Giá bán Đơn vị tính
SJC 10CHI 3.633.000,00 ₫ 3.663.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 05CHI 3.628.000,00 ₫ 3.668.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 02CHI 3.628.000,00 ₫ 3.668.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
SJC 01CHI 3.628.000,00 ₫ 3.668.000,00 ₫ VNĐ/Chỉ
Top