Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên QHKH Cá nhân Nha Trang, Bảo Lộc, Đồng Nai 31/10/2019 Xem chi tiết
2 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội,... 31/10/2019 Xem chi tiết
3 Chuyên viên tư vấn PGD Bảo Lộc (CN Lâm Đồng) 31/10/2019 Xem chi tiết
4 Giao dịch viên Nha Trang, Lâm Đồng 31/10/2019 Xem chi tiết
5 Nhân viên Bảo vệ Nha Trang, Bảo Lộc, Đồng Nai 31/10/2019 Xem chi tiết
6 Chuyên viên tổ chức sự kiện - Phòng Thương Hiệu Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Quản lý Giao dịch và kho quỹ (Mảng Kho quỹ) Hội sở - HCM 29/09/2019 Xem chi tiết
8 Giao dịch viên Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Thọ,... 30/09/2019 Xem chi tiết
9 Chuyên viên QHKH Cá nhân Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hà Nội,... 30/09/2019 Xem chi tiết
10 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng 30/09/2019 Xem chi tiết
11 Chuyên viên Quản lý GD&KQ (Bộ phận Quản lý giao dịch tại quầy) Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 30/09/2019 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 30/09/2019 Xem chi tiết
13 Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 30/09/2019 Xem chi tiết
14 Nhân viên Ngân quỹ - HO Hội sở - HCM 30/09/2019 Xem chi tiết
15 Chuyên viên Kiểm tra Kiểm soát nội bộ Hội sở 30/09/2019 Xem chi tiết
16 Nhân viên hành chánh Chi nhánh Hồ Chí Minh, An Giang,Tiền Giang,Long An,... 30/09/2019 Xem chi tiết
17 Nhân viên Ngân Quỹ Hồ Chí Minh,Phú Thọ,... xem chi tiết 30/09/2019 Xem chi tiết
18 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Đoan Hùng, Thanh Thủy, Hà Nội,... 30/09/2019 Xem chi tiết
19 Nhân viên Lái xe Hồ Chí Minh, An Giang,Tiền Giang,Long An,... 30/09/2019 Xem chi tiết
20 Nhân viên Bảo vệ Hội sở - HCM,An Giang,Tiền Giang... xem chi tiết 29/09/2019 Xem chi tiết
[1]23456  
Top