Cơ hội nghề nghiệp

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Kế toán – Phòng Kế toán TP HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
2 Giám đốc PGD TP HCM, Hà Nội 04/02/2017 Xem chi tiết
3 Trưởng phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Phú Thọ,Cần Thơ 04/02/2017 Xem chi tiết
4 Trưởng Bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh Vũng Tàu 04/02/2017 Xem chi tiết
5 Phó Phòng Tác nghiệp dịch vụ khách hàng & Kho quỹ TP HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
6 Trưởng Bộ phận Kinh doanh Hà Nội, HCM, Quy Nhơn 04/02/2017 Xem chi tiết
7 Chuyên viên QHKH Cá nhân Toàn quốc 04/02/2017 Xem chi tiết
8 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Toàn quốc 04/02/2017 Xem chi tiết
9 Phó Phòng Kinh doanh – Trung tâm Thẻ TP.HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
10 Chuyên viên vận hành Trung tâm Thẻ TP. HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
11 Chuyên viên Kinh doanh Thẻ TP. HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
12 Chuyên viên InBound – Trung tâm Dịch vụ khách hàng 04/02/2017 Xem chi tiết
13 Trưởng bộ phận QLBH & NC CLDV TP HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
14 Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cá nhân TP.HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
15 Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ và Hành chánh Phú Thọ 04/02/2017 Xem chi tiết
16 Chuyên viên An ninh Thông tin – Trung tâm Công nghệ thông tin TP.HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
17 Chuyên viên Xử lý nợ - Ban Xử lý nợ TP HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
18 TBP Xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng - Phòng Quản lý Chất lượng TP HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
19 Giao dịch viên TPHCM,Nha Trang,Đà Nẵng,Vạn Ninh 04/02/2017 Xem chi tiết
20 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; ngoài Tín dụng) TP HCM 04/02/2017 Xem chi tiết
[1]23  
Top