Tuyển dụng

Đối với những người có năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công việc cao hơn luôn có chính sách ưu tiên, xem xét tạo mọi điều kiện để bạn nắm giữ những vị trí quan trọng, cùng xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên nòng cốt.

Download: Phiếu Thông Tin Ứng Viên

STT Chức danh Nơi làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – Trung tâm Ngân hàng số Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
2 Chuyên viên Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
3 Chuyên viên Thanh toán quốc tế Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
4 Chuyên viên Kinh doanh liên ngân hàng Hội sở - Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
5 Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
6 Chuyên viên Xúc tiến - Trung tâm Thẻ và Tài chính vi mô Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
7 Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Trung tâm Thẻ và Tài chính vi mô Hội sở - Thành phố Hồ Chí Minh 31/08/2019 Xem chi tiết
8 Chuyên viên Tư vấn An Giang,Tiền Giang,Long An,Đắk Nông,Quảng Ninh... 31/07/2019 Xem chi tiết
9 Nhân viên Bảo vệ (Nha Trang) Nha Trang 31/08/2019 Xem chi tiết
10 Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 31/07/2019 Xem chi tiết
11 Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 31/07/2019 Xem chi tiết
12 Chuyên viên Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 31/07/2019 Xem chi tiết
13 Trưởng bộ phận Quản lý và Hỗ trợ kinh doanh - Phòng Tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế Hồ Chí Minh 31/07/2019 Xem chi tiết
14 Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng TP HCM 31/07/2019 Xem chi tiết
15 Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội, Phú Thọ, Đắk Nông 31/07/2019 Xem chi tiết
16 Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Đức Trọng, Lâm Hà, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Krông Buk, Krông Păc) Đức Trọng, Lâm Hà, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Krông Buk 31/07/2019 Xem chi tiết
17 Kiểm soát viên (Đức Trọng, Lâm Hà, Krông Buk) Đức Trọng, Lâm Hà, Krông Buk 31/07/2019 Xem chi tiết
18 Thủ Quỹ kiêm Thủ kho tiền (Krông Buk, Đức Trọng, Lâm Hà) Krông Buk, Đức Trọng, Lâm Hà 31/07/2019 Xem chi tiết
19 Trưởng phòng kinh doanh (Hà Nội) Hà Nội 31/07/2019 Xem chi tiết
20 Nhân viên Ngân quỹ Phú Thọ, Lâm Đồng 31/07/2019 Xem chi tiết
[1]2345  
Top