Hội đồng quản trị

Nguyễn Quốc Toàn
Ông Nguyễn Quốc Toàn
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Trần Ngô Phúc Vũ
Ông Trần Ngô Phúc Vũ

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Quốc Mỹ
Ông Nguyễn Quốc Mỹ

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phan Đình Tân
Ông Phan Đình Tân

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Võ Thị Tuyết Nga
Võ Thị Tuyết Nga

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Đỗ Anh Thư
Đỗ Anh Thư

Thành viên độc lập

Ban điều hành

Trần Ngọc Tâm
Ông Trần Ngọc Tâm

Tổng Giám đốc

Lê Quang Quảng
Ông Lê Quang Quảng

Phó Tổng Giám đốc

Võ Thị Tuyết Nga
Bà Võ Thị Tuyết Nga

Phó Tổng Giám đốc

Trần Khải Hoàn
Ông Trần Khải Hoàn

Phó Tổng Giám đốc thường trực


Hoàng Việt Cường
Ông Hoàng Việt Cường

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Danh Thiết
Ông Nguyễn Danh Thiết

Phó Tổng Giám đốc

Hà Huy Cường
Ông Hà Huy Cường
Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan

Kế toán trưởng

Ban kiểm soát

Bà Triệu Kim Cân
Bà Triệu Kim Cân

Trưởng Ban Kiểm soát


Bà Nguyễn Thị  Thúy Vân
Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thùy Vân
Bà Nguyễn Thùy Vân

Thành viên Ban Kiểm soát