Chương trình hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp - nông thôn

I. Đối tượng khách hàng:

  • Khách hàng cá nhân khu vực Miền trung và Tây Nguyên
  • Khách hàng cá nhân khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ

II. Mục đích:

  • Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 
  • Cho vay tiêu dùng

III. Đặc điểm chương trình:

1. Mục đích cho vay tiêu dùng 

- Mức vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn 

- Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm) 

- Phương thức trả nợ: linh hoạt 

- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng 

- Đáp ứng đa dạng các nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống 

2. Mục đích cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 

- Mức vay: 

  • Tối đa 85% tổng chi phí của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc phương án, dự án đầu tư. 
  • Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống của cư dân tại khu vực nông thôn liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn của Chính phủ, mức vay tối đa 70% nhu cầu vốn. 

- Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm) 

- Phương thức trả nợ: linh hoạt 

- Đa dạng lĩnh vực tài trợ (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp...) 

3. Ưu đãi lãi suất cho vay 

4. Lãi suất cho vay tối thiểu chỉ từ 9%/năm. 

5. Phí trả nợ trước hạn

- Ngắn hạn: miễn phí trả nợ trước hạn từ tháng thứ 7 trở đi 

- Trung hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4 trở đi

IV. Hồ sơ:

- CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu/KT3 

- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn 

- Giấy tờ pháp lý tài sản bảo đảm 

- Các chứng từ khác theo quy định của Nam A Bank.

V. Liên hệ:

- Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất

- Hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng cá nhân khu vực Miền trung và Tây Nguyên
Khách hàng cá nhân khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ

Mục đích

Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 
Cho vay tiêu dùng

Đặc điểm chương trình

1.Mục đích cho vay tiêu dùng 
- Mức vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn 
- Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm) 
- Phương thức trả nợ: linh hoạt 
- Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng 
- Đáp ứng đa dạng các nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống 
2.Mục đích cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 
- Mức vay: 

  • Tối đa 85% tổng chi phí của phương án vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc phương án, dự án đầu tư. 
  • Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống của cư dân tại khu vực nông thôn liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn của Chính phủ, mức vay tối đa 70% nhu cầu vốn. 

- Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng (5 năm) 
- Phương thức trả nợ: linh hoạt 
- Đa dạng lĩnh vực tài trợ (nông, lâm, ngư, diêm nghiệp...) 
3.Ưu đãi lãi suất cho vay 
4.Lãi suất cho vay tối thiểu chỉ từ 9%/năm. 
5.Phí trả nợ trước hạn
- Ngắn hạn: miễn phí trả nợ trước hạn từ tháng thứ 7 trở đi 
- Trung hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4 trở đi

Hồ sơ

CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu/KT3 
Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn 
Giấy tờ pháp lý tài sản bảo đảm 
Các chứng từ khác theo quy định của Nam A Bank.

Liên hệ

Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.