Chương trình ưu đãi cho vay – Happy Doctor

Ngân hàng TMCP Nam Á triển khai chương trình ưu đãi cho vay áp dụng đối với các khách hàng là cán bộ nhân viên đang công tác trong ngành y tế có nhu cầu vay vốn để tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống. Đây là chương trình ưu đãi nhằm mục đích hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi nạn dịch Covid-19 có thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi.

1. Thời gian triển khai: Kể từ ngày 07/ 04/ 2020 đến khi hết hạn mức chương trình hoặc đến khi có thông báo chấm dứt triển khai từ Nam A Bank.

2. Sản phẩm áp dụng: Vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm.

3. Đối tượng khách hàng: Cán bộ nhân viên (CBNV) đang công tác theo Hợp đồng lao động chính thức tại một trong các đơn vị sau:

 • Cơ sở y tế nhà nước từ cấp xã/ phường trở lên;
 • Sở hoặc Phòng y tế.

4. Nội dung ưu đãi:

 • Số tiền vay: Tối đa 300 triệu đồng/khách hàng.
 • Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng.
 • Lãi suất vay: Giảm đến 2.0%/năm.
 • Ân hạn gốc: Tối đa 06 tháng.
 • Không cần tài sản bảo đảm.

5. Hồ sơ:

 • CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu/KT3;
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập;
 • Các loại giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay.

6. Liên hệ: Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.

Sản phẩm áp dụng

Vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm.

Đối tượng khách hàng

Cán bộ nhân viên (CBNV) đang công tác theo Hợp đồng lao động chính thức tại một trong các đơn vị sau:

 • Cơ sở y tế nhà nước từ cấp xã/ phường trở lên;
 • Sở hoặc Phòng y tế.

Nội dung ưu đãi

 • Số tiền vay: Tối đa 300 triệu đồng/khách hàng.
 • Thời hạn vay: Tối đa 60 tháng.
 • Lãi suất vay: Giảm đến 2.0%/năm.
 • Ân hạn gốc: Tối đa 06 tháng.
 • Không cần tài sản bảo đảm.

Hồ sơ

 • CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu/KT3;
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập;
 • Các loại giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay.

Liên hệ

Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.