GIẢM 10% KHI THANH TOÁN BẰNG QR PAY

I. Thời gian, phạm vi khuyến mại:

 • Thời gian khuyến mại: Từ nay đến ngày 31/12/2018
 • Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống Nam A Bank

II. Hình thức, đối tượng khuyến mại:

 • Giảm ngay 10% trên giao dịch (tối đa không quá 200.00 VND) cho Khách hàng cá nhân sử dụng QR Pay trên Mobile Banking Nam A Bank.
 • Thông tin về các điểm áp dụng khuyến mại liên tục được cập nhật tại: https://www.vnpayqr.vn/Giam-ngay-10-tren-moi-hoa-don-khi-thanh-toan-bang-QR-Pay.htm

III. Cơ cấu giải thưởng

1. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

 • Nhập mã QR10 để được giảm giá trực tiếp 10%, tối đa không quá 200.000đ với mỗi
  giao dịch thanh toán thành công bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking.
 • Mỗi khách hàng (xác định theo user số điện thoại) được khuyến mại 01 (một) lần/ngày tại 01 (một) Đối tác chấp nhận thanh toán VNPAY-QR đã ký hợp đồng với VNPAY.
 • Số tiền khuyến mại sẽ được làm tròn theo đơn vị nghìn đồng, cụ thể: <500đ làm tròn xuống 0đ; ≥500đ làm tròn lên 1.000đ.
 • Không giới hạn số lần khách hàng được khuyến mại trong suốt thời gian diễn ra chương
  trình.
 • Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức hoặc hoàn tiền một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại.

2. Các điều kiện và điều khoản khác:

 • Bất kỳ giao dịch nào công ty VNPAY nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VNPAY có quyền yêu cầu chủ tài khoản, đơn vị chấp nhận thanh toán VNPAY-QR (ĐVCNTT) cung cấp tài liệu và thông tin về giao dịch thanh toán, bao gồm hóa đơn tài chính hợp pháp để chứng minh giao dịch mà chủ tà khoản đã thanh toán là giao dịch hợp lệ. Trường hợp chủ tài khoản, ĐVCNTT từ chối cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nói trên hoặc VNPAY xác minh giao dịch thực hiện không phải là giao dịch hợp lệ, VNPAY có quyền loại trừ tính hợp lệ của các giao dịch này hoặc có quyền dừng chương trình khuyến mại với đối tác mà không cần báo trước.
 • VNPAY có quyền quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao thưởng.
 • VNPAY được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng, như: Cháy nổ, lũ lụt, động đất… dẫn tới các giao dịch bị sai lệch, không thực hiện được hoặc không được hệ thống của công ty VNPAY ghi nhận.
 • Trong trường hợp khách hàng đồng ý, VNPAY được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin
  của chủ tài khoản được hưởng khuyến mại để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của VNPAY.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, chủ tài khoản, ĐVCNTT cam kết ngoài việc tuân
  thủ các điều kiện sử dụng dịch vụ của VNPAY, chủ tài khoản, ĐVCNTT đã biết và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của chương trình này và các điều chỉnh (nếu có).

IV. Thông tin liên hệ:

 • Hotline Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Nam A Bank 1900 6679 hoặc đến các điểm giao dịch Nam A Bank gần nhất. 
 • Hotline Trung tâm Chăm sóc Khách hàng VNPAY - 1900 55 55 77.