MUA VÉ MÁY BAY- ƯU ĐÃI LIỀN TAY

Tên chương trình: “Mua vé máy bay – Ưu đãi liền tay”

Thời gian, phạm vi khuyến mại:

 • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/4/2019 - 24/5/2019 (30 ngày)

  Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/4/2019 - 24/5/2019 (30 ngày)
 • Trên toàn hệ thống Nam A Bank.

  Trên toàn hệ thống Nam A Bank.

Hình thức, đối tượng khuyến mại:

 • Nhập mã "VNPAYCHAOHE" để được giảm giá 200,000đ/đơn hàng mua vé máy bay trên website www.VietjetAir.com khi thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking Nam A Bank.

  Nhập mã "VNPAYCHAOHE" để được giảm giá 200,000đ/đơn hàng mua vé máy bay trên website www.VietjetAir.com khi thanh toán bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking Nam A Bank.
 • Áp dụng cho 200 đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian từ 10:00:00 đến 23:59:59 mỗi thứ 5,6 hàng tuần (trong 5 tuần). Giá trị đơn hàng tối thiểu từ 2,000,000đ.

  Áp dụng cho 200 đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian từ 10:00:00 đến 23:59:59 mỗi thứ 5,6 hàng tuần (trong 5 tuần). Giá trị đơn hàng tối thiểu từ 2,000,000đ.
 • Đối tượng: khách hàng cá nhân toàn hàng.

  Đối tượng: khách hàng cá nhân toàn hàng.

Cơ cấu giải thương:

Hạng mục

Nội dung

Gía trị/ Giải

Tổng số lượng giải thưởng

Tổng giá trị khuyến mại
(VNĐ)

 Giảm giá trực tiếp

 Giảm trực tiếp 200,000đ cho các đơn hàng thanh toán thành công bằng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking Nam A Bank trong khung giờ từ 10h sáng, mỗi thứ 5, 6 hàng tuần.

 200,000đ

 2,000

 400,000,000

 TỔNG CHI PHÍ

 400,000,000

 

Thể lệ chương trình:

1. Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại:

 • Giảm giá trực tiếp 200,000đ cho 200 đơn hàng trong khung thời gian từ 10:00:00 đến 23:59:59 mỗi thứ 5,6 hàng tuần (trong 5 tuần) thanh toán vé máy bay trên website www.VietjetAir.com bằng tính năng QR Pay và nhập mã khuyến mại "VNPAYCHAOHE” trên ứng dụng Mobile Banking Nam A Bank.

  Giảm giá trực tiếp 200,000đ cho 200 đơn hàng trong khung thời gian từ 10:00:00 đến 23:59:59 mỗi thứ 5,6 hàng tuần (trong 5 tuần) thanh toán vé máy bay trên website www.VietjetAir.com bằng tính năng QR Pay và nhập mã khuyến mại "VNPAYCHAOHE” trên ứng dụng Mobile Banking Nam A Bank.
 • Áp dụng cho 200 đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian từ 10:00:00 đến 23:59:59 mỗi thứ 5,6 hàng tuần (trong 5 tuần). Giá trị đơn hàng tối thiểu từ 2,000,000đ.

  Áp dụng cho 200 đơn hàng đầu tiên trong khung thời gian từ 10:00:00 đến 23:59:59 mỗi thứ 5,6 hàng tuần (trong 5 tuần). Giá trị đơn hàng tối thiểu từ 2,000,000đ.
 • Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/4/2019 - 24/5/2019.

  Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/4/2019 - 24/5/2019.
 • Mỗi khách hàng được hưởng khuyến mại 1 lần trong suốt Chương trình.

  Mỗi khách hàng được hưởng khuyến mại 1 lần trong suốt Chương trình.

2. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc:

 • Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77.

  Mọi thông tin thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) theo số điện thoại 1900 55 55 77.

3. Các quy định khác:

 • Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển khai tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

  Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển khai tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.
 • Trong trường hợp xãy ra tranh chấp trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quý định của pháp luật hiện hành.

  Trong trường hợp xãy ra tranh chấp trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quý định của pháp luật hiện hành.
 • Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành về thợi hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

  Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành về thợi hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao).

Thông tin liên hệ:

 • Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

  Các điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.
 • Hotline Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 6679.

  Hotline Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1900 6679.