Ưu đãi

 
  • Tặng 200.000VNĐ cho 25 KH giao dịch sớm nhất mỗi ngày từ 16/06 – 20/06/2020 cho đơn hàng từ 500.000VNĐ
  • Tặng 1 chỉ vàng SJC 9999 cho 01 KH có tổng giá trị giao dịch cao nhất từ 16/06 – 30/06/2020

Thông tin chi tiết

1. Chương trình khuyến mãi:

a) Ưu đãi riêng của Nam A Bank:

Giải Tuần lễ vàng:

- Tặng 200.000 VNĐ vào tài khoản thẻ cho 25 khách hàng (KH) giao dịch thành công sớm nhất có giá trị từ 500.000 VNĐ trong khung giờ từ 09h00 đến 23h00 của Tuần lễ vàng (05 ngày từ 16/06 đến 20/06/2020).

- Điều kiện trúng thưởng cho Chủ thẻ như sau:

  • Chủ thẻ giao dịch thanh toán thành công qua POS sớm nhất (tính trên 01 số thẻ) ghi nhận qua hệ thống của Nam A Bank trong khung giờ từ 09h00 đến 23h00 của Tuần lễ vàng (05 ngày, từ 16/06 đến 20/06/2020).

  • Mỗi Chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ) chỉ được nhận thưởng 01 (một) giải Tuần lễ vàng.

  • Đối với các Chủ thẻ có cùng thời gian giao dịch, tặng thưởng cho KH đạt giá trị thanh toán giao dịch cao hơn.

Giải Lộc vàng:

- Tặng 01 chỉ vàng SJC 9999 cho 01 KH có tổng giá trị giao dịch thành công cao nhất trong thời gian áp dụng từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

- Điều kiện trúng thưởng cho Chủ thẻ như sau:

  • Chủ thẻ giao dịch thanh toán thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất ghi nhận qua hệ thống của Nam A Bank trong thời gian từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

  • Mỗi Chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ) chỉ được nhận 01 (một) giải Lộc vàng.

  • Đối với các Chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho KH có thời gian giao dịch sớm hơn.

  • Trường hợp Chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và Giải Lộc vàng, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.

  • Trường hợp, Ngân hàng không thể liên lạc và xác minh thông tin KH để thông báo trúng thưởng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày NAPAS gửi thông báo kết quả danh sách KH trúng thưởng cho Ngân hàng thì KH đó không đủ điều kiện nhận thưởng của chương trình. Giải thưởng sẽ được được trao cho KH đủ điều kiện trúng giải liền kề tiếp theo của Ngân hàng.

b) Ưu đãi chung của NAPAS:

Giải Phú Quý:

- Tặng 03 chỉ vàng SJC 9999 cho 05 KH (căn cứ trên 1 số thẻ Chip nội địa NAPAS) có tổng giá trị giao dịch thành công cao nhất trong số tất cả các KH của các Ngân hàng tham gia trong thời gian áp dụng từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

- Điều kiện trúng thưởng cho Chủ thẻ như sau:

  • Chủ thẻ giao dịch thanh toán thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất trong số tất cả các KH của các Ngân hàng tham gia chương trình tính từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

  • Mỗi Chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ) chỉ được nhận 01 (một) giải Phú Quý.

  • Đối với các Chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho KH có thời gian giao dịch sớm hơn.

  • Trường hợp Chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và Giải Phú Quý, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.

  • Trường hợp Chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Lộc vàng và Giải Phú Quý, thì chỉ nhận được giải cao nhất là giải Phú Quý. Giải Lộc vàng sẽ trao cho KH có giá trị giao dịch cao liền kề tiếp theo của Ngân hàng.

  • Trường hợp, Ngân hàng không thể liên lạc và xác minh thông tin KH để thông báo trúng thưởng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày NAPAS gửi thông báo kết quả danh sách KH trúng thưởng cho Ngân hàng thì KH đó không đủ điều kiện nhận thưởng của chương trình. Giải thưởng sẽ được được trao cho KH đủ điều kiện trúng giải liền kề tiếp theo của Ngân hàng.

2. Đối tượng áp dụng chương trình: Tất cả các KH là Chủ thẻ Chip ghi nợ nội địa do Nam A Bank phát hành và Chủ thẻ Chip ghi nợ nội địa do các Ngân hàng tại Việt Nam phát hành.

3. Thời gian áp dụng: Từ 00:00:00 ngày 16/06/2020 đến 23:59:59 ngày 30/06/2020.

4. Phạm vi áp dụng: Tại các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) có hệ thống POS đã triển khai chấp nhận thẻ Chip ghi nợ nội địa có kết nối tới NAPAS

5. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Hạng mục

Tổng số lượng giải thưởng

Giá trị mỗi giải (VNĐ)

I - Ưu đãi riêng của Nam A Bank

1

Giải Tuần lễ vàng

125

 (25 giải x 5 ngày)

200.000

2

Giải Lộc vàng

01

5.000.000

II - Ưu đãi chung của NAPAS

3

Giải Phú Quý

05

15.000.000

 

6. Kết quả

  • Danh sách khách hàng nhận thưởng xem tại đây