Ưu Đãi

 

Từ ngày 12/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Nguyên Đán), khách hàng khi giao dịch qua Thẻ tín dụng Nam A Bank JCB sẽ có cơ hội nhận các ưu đãi sau:

 • Ưu đãi 1: Hoàn 68,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán tối thiểu 200,000 VNĐ.
 • Ưu đãi 2: Hoàn 680,000 VNĐ cho 03 giao dịch thanh toán bất kỳ sớm nhất có 02 số cuối Mã giao dịch là 68.
 • Ưu đãi 3: Hoàn 6,800,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán bất kỳ có thứ tự thứ 2,021.

 

Thông Tin Chi Tiết

1. Nội dung chương trình:

 • Ưu đãi 1: Hoàn 68,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán(*) tối thiểu 200,000 VNĐ. Áp dụng cho 200 giao dịch sớm nhất vào mỗi ngày.
 • Ưu đãi 2: Hoàn 680,000 VNĐ cho 03 giao dịch thanh toán(*) bất kỳ sớm nhất có 02 số cuối Mã giao dịch(2) là 68 trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Ưu đãi 3: Hoàn 6,800,000 VNĐ cho giao dịch thanh toán(*) bất kỳ có thứ tự thứ 2,021 trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Mỗi CIF được hoàn tối đa 1 lần cho mỗi ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 12/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Nguyên Đán).

Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu như hết kinh phí.

3. Đối tượng tham gia:

-  Áp dụng cho KH cá nhân là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB, có CIF mở trước ngày 01/01/2021.

-  Không áp dụng đối với:

 • KH tổ chức, CBNV Nam A Bank (bao gồm đối tượng cấp thẻ tín dụng: A07 và A14).
 • KH thuộc đối tượng tham gia chương trình “Mở thẻ JCB, Hoàn tiền mê ly”.

4. Thời gian hoàn tiền:

Thời gian giao dịch

Ngày xử lý giao dịch không trễ hơn   Thời gian hoàn tiền không trễ hơn
Từ ngày 12/02/2021 - 16/02/2021  23/02/2021
 23/03/2021
Số tiền sẽ được hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank JCB của KH.

5. Các quy định khác:

-  Giao dịch thanh toán(1) là giao dịch được thực hiện tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Không áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt.

-  Mã giao dịch(2) bao gồm 8 chữ số được Nam A Bank gửi qua tin nhắn SMS ngay khi giao dịch được thực hiện thành công. Mã giao dịch phát sinh trên hệ thống ghi nhận hợp lệ trong chương trình được phát sinh từ 00h00:00 ngày 12/02/2021 đến 23h59:59 ngày 16/02/2021.
 • Ví dụ: Sau khi KH thực hiện giao dịch thành công, KH nhận được tin nhắn SMS có nội dung “The 6789 giao dich GIAM 500,000VND tai ABC luc 15:23:50 14/02/2021. Ma GD: 12345678. So du kha dung tam tinh: 25,552,399VND”.
 • Như vậy, Mã giao dịch của Quý khách trong giao dịch này là 12345678. 02 số cuối của Mã giao dịch là 78.

-  Với Ưu đãi 01, áp dụng cho 200 giao dịch đạt điều kiện sớm nhất vào mỗi ngày. Trong trường hợp có nhiều hơn hai (02) KH thực hiện giao dịch trong cùng thời gian, KH có doanh số giao dịch cao hơn sẽ được nhận tiền hoàn. Tiêu chí xem xét theo thứ tự là thời gian/ doanh số giao dịch/ tổng hạn mức tín dụng.

-  Với Ưu đãi 3, cách xác định KH trúng thưởng trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 12/02/2021 đến ngày 16/02/2021:

 • Là KH có giao dịch đạt số thứ tự thứ 2,021.
 • Trường hợp trong thời gian diễn ra chương trình vẫn chưa có KH giao dịch đạt số thứ tự thứ 2,021, hoặc giao dịch bị hủy/trả lại/nghi ngờ gian lận,… Nam A Bank sẽ xét trao giải thưởng cho KH có giao dịch đạt số thứ tự gần nhất.

-  Giao dịch được thực hiện trong thời gian khuyến mãi và ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong Mục 4. Thời gian hoàn tiền. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày xử lý) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch đủ điều kiện.

-  Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.

-  Tại thời điểm chi thưởng, Nam A Bank chỉ ghi nhận các giao dịch của Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ và trong tình trạng tốt (thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy, và không trong tình trạng Nam A Bank chứng minh được thẻ gian lận).

-  Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

-  Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.