Ưu đãi

Hoàn tiền lên đến 400,000 VNĐ cho Khách hàng kích hoạt và chi tiêu qua thẻ tín dụng Nam A Bank JCB từ ngày 01/10 – 31/01/2020, cụ thể như sau:

 • Hoàn ngay 200,000 VNĐ cho Chủ thẻ có giao dịch hợp lệ từ 500,000 VNĐ.
 • Hoàn ngay 400,000 VNĐ cho Chủ thẻ có giao dịch hợp lệ từ 1,000,000 VNĐ.

Thông tin chi tiết

1. Chương trình khuyến mại:

 • Hoàn ngay 200,000 VNĐ cho Chủ thẻ có giao dịch hợp lệ từ 500,000 VNĐ.
 • Hoàn ngay 400,000 VNĐ cho Chủ thẻ có giao dịch hợp lệ từ 1,000,000 VNĐ.

 

2. Thời gian khuyến mại:

Từ 01/10/2019 đến 31/01/2020 hoặc đến khi hết kinh phí, tùy điều kiện nào đến trước.

 

3. Đối tượng áp dụng chương trình:

Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính thẻ tín dụng Nam A Bank JCB mở mới thẻ lần đầu, thẻ được kích hoạt và phát sinh giao dịch trong thời gian khuyến mại.

Mỗi Khách hàng (mỗi CIF) chỉ được nhận hoàn tiền 01 lần duy nhất trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Không áp dụng cho:

 • Thẻ tín dụng dành cho Khách hàng doanh nghiệp.
 • Thẻ tín dụng Cán bộ nhân viên (CBNV) Nam A Bank, thẻ tín dụng cho người thân của CBNV Nam A Bank, thẻ phụ, thẻ Cash Card, thẻ gia hạn và thẻ cấp lại.
 • Khách hàng cấp thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm.

Lưu ý:

 • Mở mới thẻ lần đầu: Khách hàng chưa từng mở thẻ tín dụng tại Nam A Bank.
 • Ngày kích hoạt thẻ: là ngày thẻ được kích hoạt ghi nhận trên hệ thống Nam A Bank.


4. Giao dịch hợp lệ:

Là doanh số giao dịch thẻ được thực hiện vào các ngày trong tuần; KHÔNG tính thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Là giao dịch đầu tiên có giá trị từ 500,000 VNĐ trở lên.

Là giá trị giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ (POS, mPOS) hoặc thanh toán trực tuyến trên mạng được ghi nhận thành công trên hệ thống của Nam A Bank và được ghi nhận trên Bảng thông báo giao dịch. Đối với những giao dịch rút tiền mặt hoặc tương đương rút tiền mặt sẽ không được tính vào doanh số giao dịch.

Giao dịch phải được thực hiện trong thời gian khuyến mại và ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank không trễ hơn ngày quy định trong mục “5. Thời hạn hoàn tiền”. Nam A Bank sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày ghi nhận giao dịch (ngày xử lý) được lưu trữ trên hệ thống của Nam A Bank và Bảng thông báo giao dịch thẻ tín dụng của Chủ thẻ để xác định giao dịch hợp lệ.

Ví dụ minh họa: Khách hàng A kích hoạt thẻ tín dụng Nam A Bank JCB vào ngày 15/10/2019 và phát sinh các giao dịch trên thẻ như sau:

 • Thứ bảy ngày 09/11/2019 Khách hàng A mua hàng siêu thị số tiền 1,000,000 VNĐ » không được hoàn.
 • Thứ hai ngày 11/11/2019 Khách hàng A mua hàng siêu thị số tiền 800,000 VNĐ » được hoàn 200,000 VNĐ.
 • Thứ ba ngày 12/11/2019 Khách hàng A đặt vé máy bay số tiền 1,500,000 VNĐ » không được hoàn.

 

5. Thời hạn hoàn tiền:

Ngày giao dịch Ngày hệ thống ghi nhận giao dịch không trễ hơn   Thời hạn hoàn tiền
01/10/2019 – 31/10/2019  15/11/2019  Trong tháng 11/2019
01/11/2019 – 30/11/2019  15/12/2019  Trong tháng 12/2019
01/12/2019 – 31/12/2019 
 15/01/2020  Trong tháng 01/2020
01/01/2020 – 31/01/2020
 15/02/2020  Trong tháng 02/2020


Số tiền hoàn sẽ được Nam A Bank hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng Nam A Bank JCB của Khách hàng.


6. Các quy định khác:

Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Nam A Bank kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.

Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.

Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thẻ không trong tình trạng chậm thanh toán và không trong tình trạng nghi ngờ phát sinh gian lận.

Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản thẻ tín dụng quốc tế thì doanh số giao dịch sẽ tự động bị hủy. Nam A Bank sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu quy đổi doanh số giao dịch nào vào hoặc sau ngày Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản.

Trong trường hợp Chủ thẻ có những giao dịch thanh toán trong thời gian chương trình nhưng không nhận được ưu đãi, vui lòng liên hệ Nam A Bank chậm nhất ngày 29/02/2020 để được giải đáp. Nam A Bank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp thông tin về giao dịch để tiện cho việc xem xét giải đáp. Nếu quá ngày 29/02/2020 mà Chủ thẻ không liên hệ với Nam A Bank, Nam A Bank có quyền không giải đáp và giải quyết các thắc mắc của Chủ thẻ.

Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.


7. Kết quả:

Danh sách hoàn tiền chương trình "Sinh nhật xanh cùng Nam A Bank" đợt 1. Xem tại đây

Danh sách hoàn tiền chương trình "Sinh nhật xanh cùng Nam A Bank" đợt 2. Xem tại đây

Danh sách hoàn tiền chương trình "Sinh nhật xanh cùng Nam A Bank" đợt 3. Xem tại đây