Hỏi đáp khuyến mãi
 • Không tiết lộ mã PIN cho bất kỳ ai.
 • Không nên đặt mã PIN là thông tin cá nhân (như: ngày sinh, số điện thoại, biển số xe…) hay những số dễ đoán (như 111111, 123456).
 • Không nên đưa thẻ cho người khác sử dụng, ví dụ: không nhờ người khác rút tiền dùm.
 • Dùng tay che bàn phím khi nhập số PIN tại ATM/POS.
 • Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking để luôn luôn theo dõi biến động số dư tài khoản thẻ.
 • Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ thẻ bị lạm dụng, thông tin thẻ bị lộ có thể gọi ngay tới số 1900 6679 để yêu cầu khóa thẻ.
Sử dụng thẻ Nam A Bank khách hàng có quyền thực hiện khiếu nại giao dịch trong phạm vi bao nhiêu ngày?

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thẻ, Quý khách cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

 • Không tiết lộ mã PIN cho bất kỳ ai.
 • Không nên đặt mã PIN là thông tin cá nhân (như: ngày sinh, số điện thoại, biển số xe…) hay những số dễ đoán (như 111111, 123456).
 • Không nên đưa thẻ cho người khác sử dụng, ví dụ: không nhờ người khác rút tiền dùm.
 • Dùng tay che bàn phím khi nhập số PIN tại ATM/POS.
 • Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking để luôn luôn theo dõi biến động số dư tài khoản thẻ.
 • Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ thẻ bị lạm dụng, thông tin thẻ bị lộ có thể gọi ngay tới số 1900 6679 để yêu cầu khóa thẻ.

gửi câu hỏi