Thẻ tín dụng

HAPPY LADY
 • MIỄN PHÍ THƯỜNG NIÊN 03 NĂM
 • Miễn lãi lên đến 55 ngày
 • Miễn phí phòng chờ sân bay hạng Thương gia
 • Ưu đãi đặc quyền các dịch vụ Ẩm thực, Mua sắm, Du lịch,... trên toàn cầu, đặc biệt tại Nhật Bản
So sánh
JCB Standard
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn lãi lên đến 55 ngày
 • Ưu đãi đặc quyền các dịch vụ Ẩm thực, Mua sắm, Du lịch,...
  trên toàn cầu, đặc biệt tại Nhật Bản
So sánh
JCB Platinum
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn lãi lên đến 55 ngày
 • Trải nghiệm miễn phí phòng chờ sân bay VIP
 • Giảm 60% phí ra sân Golf tại Việt Nam
So sánh
Mastercard Standard
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn lãi lên đến 45 ngày
 • Tích điểm hoàn tiền không giới hạn cho mọi chi tiêu
 • Ưu đãi đặc quyền các dịch vụ Ẩm thực, Mua sắm, Du lịch,... trên toàn cầu
So sánh
Mastercard Platinum
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn lãi lên đến 45 ngày
 • Tích điểm hoàn tiền không giới hạn cho mọi chi tiêu
 • Tặng Priority Pass trải nghiệm phòng chờ sân bay VIP
 • Giảm 60% phí ra sân Golf tại Việt Nam
So sánh
Cash Card
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn phí rút tiền mặt tại ATM/POS Nam A Bank
 • Rút tiền mặt 80% hạn mức tín dụng
 • Tặng kèm khi mở thẻ tín dụng quốc tế Nam A Bank
So sánh
Happy Card
 • Miễn phí rút tiền mặt tại ATM/POS Nam A Bank
 • Rút tiền mặt 100% hạn mức tín dụng
 • Lãi suất ưu đãi chỉ từ 1.25%/tháng
 • Hạn mức hấp dẫn đến 12 lần thu nhập
 • Tặng bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng
So sánh
Mastercard Corporate
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn lãi lên đến 45 ngày
 • Tách bạch chi tiêu Cá nhân và Doanh nghiệp
 • Không cần tạm ứng công tác phí cho Cán bộ nhân viên
So sánh