Thẻ ghi nợ

Mastercard Debit
  • Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM nội địa
  • Thẻ Chip chuẩn EMV và công nghệ contactless an toàn và bảo mật cao
  • Thanh toán, rút tiền mặt trong nước và quốc tế
  • Mua sắm online an toàn với tiện ích 3D Secure
  • Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng
So sánh
Nam A Bank Debit
  • Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM nội địa
  • Thẻ Chip chuẩn VCCS và công nghệ contactless an toàn và bảo mật cao
  • Thanh toán, rút tiền mặt trong nước
  • Miễn phí thường niên trong suốt quá trình sử dụng
So sánh