NAM A BANK ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

  Nam A Bank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới. Ngoài việc thực hiện giảm lãi suất đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng theo công văn 2415/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng còn tiếp tục điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên giảm từ 0,1 – 0,2%/năm.

  Ngày 18/11/2019 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn 2415/QĐ-NHNN về việc áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,8%/năm; Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,0%/năm. Công văn này có hiệu lực áp dụng từ ngày 19/11/2019.

  Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

  Nhằm tuân thủ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Nam A Bank đã thực hiện điều chỉnh biểu lãi suất huy động đồng Việt Nam. Do đó, tất cả các khoản tiền gửi phát sinh (mở mới/tái tục) trong ngày 19/11/2019 sẽ áp dụng biểu lãi suất mới do Nam A Bank ban hành có hiệu lực từ ngày 19/11/2019 và tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1% xuống 0,8%/năm. Kỳ hạn 1 tháng áp dụng mức 4,90%/năm, kỳ hạn 2 tháng áp dụng mức 4,95%/năm, kỳ hạn từ 3 – 5 tháng giảm xuống còn 5%/năm. Kỳ hạn 15 tháng giảm từ 7,60/năm xuống 7,50%/năm; 18 tháng giảm từ 7,80%/năm xuống 7,70%/năm; kỳ hạn từ 19-22 tháng giảm từ 7,70%/năm xuống mức 7,50%/năm.

  Đại diện Nam A Bank cho biết: “Việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động nằm trong định hướng chung của toàn hệ thống, góp phần vào công tác điều tiết, ổn định lãi suất trên thị trường trong những tháng cuối năm của cơ quan quản lý. Từ đó góp phần hỗ trợ, tạo tiền đề kéo giảm lãi suất cho vay trong thời gian sắp tới”

  Chi tiết biểu lãi suất huy động được niêm yết công khai trên Website Nam A Bank (tham khảo biểu lãi suất tại đây) và niêm yết tại quầy giao dịch.