THÔNG BÁO MỜI THẦU

  Ngân hàng TMCP Nam Á thông báo mời chào hàng gói thầu “Đầu tư, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin Nam A Bank” theo các nội dung chi tiết như sau:

  • Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Nam Á;
  • Tên gói thầu: Đầu tư, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin Nam A Bank;
  • Nguồn vốn: vốn điều lệ của Ngân hàng (3,890,053,280,000VNĐ);
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
  • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 09 giờ 00, ngày 14/03/2020 đến trước 17 giờ 00, ngày 21/03/2020;
  • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chánh Quản trị - Ngân hàng TMCP Nam Á. Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39296699 (số lẻ: 80459); fax: 028.39296688;
  • Giá bán 01 bộ HSMT: 2,000,000 VNĐ (Hai triệu đồng);
  • Bảo đảm dự thầu: 5% tổng giá trị dự thầu của Hồ sơ dự thầu, bằng bảo lãnh Ngân hàng;
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 31/03/2020;
  • Thời điểm mở thầu: 13 giờ 00, ngày 31/03/2020.

  Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu; đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY