Giới thiệu

Tiền gửi vốn chuyên dùng

Là tài khoản cung cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng tài khoản để quản lý tiền chuyên dùng vào mục đích nhất định

Giới thiệu

Lợi ích sản phẩm

alt

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

alt

Giúp khách hàng quản lý dòng tiền chuyên dùng theo từng mục đích nhất định.

Mục đích chuyên dùng

Mục đích chuyên dùng

  • Mục đích Đầu tư trực tiếp.
  • Mục đích Đầu tư gián tiếp
  • Mục đích Vay, trả nợ nước ngoài
  • Mục đích Quản lý dự án vốn
  • Mục đích Quản lý dòng tiền chứng khoán
  • Mục đích Quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
  • Mục đích chuyên dùng khác

Biểu phí và lãi suất

STT Tên tài liệu Download
1 Biểu phí giao dịch tại quầy (Áp dụng từ 28/05/2019)
2 Lãi suất huy động

Hỏi đáp

Doanh nghiệp có được mở nhiều tài khoản vốn đầu tư vào Việt Nam tại nhiều ngân hàng hay không?
Tùy theo loại hình tài khoản vốn chuyên dùng, khách hàng chỉ được phép mở 01 TK vốn chuyên dùng tại 01 ngân hàng nhất định

Hồ sơ đăng ký

01Hồ sơ pháp lý

02Hợp đồng mở và sử dụng TK vốn chuyên dùng

03Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

Đăng ký dịch vụ

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm & sử dụng dịch vụ của Nam A Bank.

Vui lòng điền các thông tin bên dưới, Nam A Bank sẽ liên lạc với Quý khách trong 24h