Giới thiệu

Ưu đãi lãi vay tín dụng xanh

Tín dụng xanh là việc ngân hàng cấp tín dụng cho các dự án sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thân thiện với môi trường hoặc nhằm bảo vệ môi trường, xã hội. Theo chỉ thị số 03/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc phát triển tín dụng xanh, từ năm 2015, hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng cần chú trọng đến các vấn đề cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ sức khỏe con người, hướng đến việc phát triển bền vững.

Giới thiệu

Lợi ích sản phẩm

Đối tượng

Đối tượng

Khách hàng cá nhân và khách hàng pháp nhân có nhu cầu sử dụng vốn cho các mục đích sau:

  • Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
  • Sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường;
  • Sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường;
  • Các mục đích khác góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải và không tổn hại môi trường, xã hội.

Đặc điểm sản phẩm

Thông tin  
Loại tiền cho vay VND
Gói lãi suất ưu đãi Premium Từ 7%/năm
Gói lãi suất ưu đãi Tín dụng xanh

- Ngắn hạn:  8,8%/năm.
- Trung dài hạn:   

+ 8,8%/năm trong 24 tháng đầu.
+ Sau 24 tháng, lãi suất ưu đãi của Nam A Bank. 

Hồ sơ đăng ký

Đăng kí thông tin (theo mẫu Nam A Bank), kèm các giấy tờ sau:

01Hồ sơ pháp lý

02Hồ sơ Tài chính

03Hồ sơ Tài sản bảo đảm, và

03Các hồ sơ khác có liên quan.

Khuyến mãi

Đăng ký dịch vụ

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm & sử dụng dịch vụ của Nam A Bank.

Vui lòng điền các thông tin bên dưới, Nam A Bank sẽ liên lạc với Quý khách trong 24h