Vốn ưu đãi - Mãi đồng hành

1. Thời gian triển khai: Từ nay đến ngày 02/04/2021

2. Đối tượng: Khách hàng pháp nhân

3. Mục đích: Đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

4. Lãi suất ưu đãi:

  • Đối với loại tiền VND: Từ 7 %/năm
  • Đối với loại tiền USD: Từ 3 %/năm

5. Phương thức tài trợ:

  • Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng
  • Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất
  • Tài trợ nhập khẩu
  • UPAS L/C

6. Hồ sơ thủ tục

Theo quy định của Nam A Bank

7. Liên hệ

Đến các điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank trên toàn quốc hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn chi tiết.