Giảm 50% phí chuyển tiền liên ngân hàng.

Nội dung ưu đãi: Giảm 50% phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng trong nước bằng Đồng Việt Nam (VND) dành cho tất cả khách hàng giao dịch chuyển tiền trên kênh giao dịch tại Quầy và Ngân hàng điện tử tại Nam A Bank, với mức phí áp dụng như sau:

Dịch vụ

Mức phí áp dụng

(chưa bao gồm VAT)

I.  Đối với khách hàng tổ chức

1.  Chuyển khoản ngoài hệ thống

-  Cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

  • Lệnh chuyển dưới 500 triệu đồng, nhận lệnh trước 14h00

      (hoặc nhận lệnh sau 14h00, chuyển vào ngày làm việc tiếp theo)

5.000 VND/món

  • Lệnh chuyển dưới 500 triệu đồng, nhận lệnh sau 14h00, chuyển ngay trong ngày

0,015%

Tối thiểu: 7.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

  • Lệnh chuyển từ 500 triệu đồng trở lên

-  Khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,02%

Tối thiểu: 10.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

2.  Chuyển cho người nhận bằng CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước

- Cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,005%

Tối thiểu: 7.000 VND

Tối đa: 300.000 VND

-  Khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,015%

Tối thiểu: 7.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

3.  Nộp tiền mặt chuyển đi đối với giao dịch vãng lai

-  Đơn vị hưởng có tài khoản tại Ngân hàng khác

0,05%

Tối thiểu: 25.000 VND

II.  Đối với khách hàng cá nhân

1.  Rút chuyển khoản ngoài hệ thống (không áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7)

-  Cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,0125%

Tối thiểu: 7.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

-  Khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,02%

Tối thiểu:10.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

2.  Nộp tiền mặt chuyển đi ngoài hệ thống đối với giao dịch vãng lai

-  Cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,0225%

Tối thiểu: 12.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

-  Khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản

0,035%

Tối thiểu: 15.000 VND

Tối đa: 500.000 VND

 

III.  Đối với giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống tại kênh Online

  -  Dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức

0,0125%

Tối thiểu: 5.000 VND

Tối đa : 250.000 VND


Đối tượng khách hàng

Khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức.

Phạm vi áp dụng

Toàn hệ thống Nam A Bank.

Thời gian áp dụng

Từ nay đến 30/06/2021.

Liên hệ

Vui lòng đến các Đơn vị Nam A Bank gần nhất hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để dược tư vấn.