Ưu đãi khác

Thời gian:
 Đối tượng áp dụng:
Khách hàng cá nhân
Thời gian triển khai:

- Đối với Chi nhánh Bình Thuận, Nghệ An, Đồng Tháp: Từ 15/01/2019 đến hết 27/04/2019

- Đối với Chi nhánh Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ĐVKD chính thức hoạt động

Đối tượng: Khách hàng Cá nhân (Không bao gồm CBNV Nam A Bank)
Thời gian triển khai: Từ 07/03/2020 đến 31/03/2020
Đối tượng:

Khách hàng cá nhân là nữ (Không áp dụng cho cán bộ nhân viên Nam A Bank)