Happy Women’s Day – We care, we share

1. Tên chương trình: “Happy Women’s Day – We care, we share”

2. Thời gian triển khai: từ 07/03/2020 đến 31/03/2020.

3. Phạm vi triển khai: Tất cả các ĐVKD trên toàn hệ thống Nam A Bank (bao gồm TTB&DVKH).

4. Sản phẩm áp dụng:

 • Tài khoản thanh toán.
 • Các giao dịch giải ngân tiền vay.
 • Các giao dịch tại quầy có phát sinh thu phí.
 • Các sản phẩm huy động đồng Việt Nam (VNĐ) tại quầy, bao gồm: Tiết kiệm Thông Thường, Tiết kiệm Hưng Thịnh, Tiết kiệm Trả Lãi Ngay, Tiền gửi có kỳ hạn, Chứng chỉ tiền gửi.

5. Đối tượng áp dụng:

 • Khách hàng cá nhân là nữ.
 • Không áp dụng cho cán bộ nhân viên Nam A Bank.

6. Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho khách hàng nữ giao dịch tại quầy trong thời gian diễn ra chương trình và thỏa mãn điều kiện sau:

Điều kiện Quà tặng

400 Khách hàng nữ đầu tiên tham gia sản phẩm “Happy Lady” trong thời gian triển khai chương trình:

- KH mở mới Sổ tiết kiệm tham gia Gói sản phẩm Happy Lady.

 • Kỳ hạn gửi : Từ 6 tháng trở lên.
 • Số tiền gửi: Từ 100 triệu đồng trở lên.

- KH giải ngân mới từ 200 triệu đồng trở lên.

Tặng E-voucher trị giá 200,000 đồng.

Những KH nữ đầu tiên thực hiện 1 trong các giao dịch sau trong thời gian diễn ra chương trình:

 • Mở tài khoản thanh toán mới (CIF mới) và có đăng ký sử dụng Gói Combo/ Gói TK Tối ưu.
 • Mở mới/ tái tục/gửi thêm Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên
 • Mở mới/ nhận chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi.
 • Các giao dịch giải ngân tiền vay. Áp dụng cho cả KH nữ hoặc KH là vợ chồng đến giao dịch.
 • Các giao dịch tại quầy có phát sinh thu phí từ 50,000 đồng trở lên (không bao gồm VAT). Không áp dụng KH vãng lai (KH chưa có CIF tại Nam A Bank).
Sữa tắm Olay