SAN SẺ CHI PHÍ - GẮN KẾT BỀN LÂU

1. Tên chương trình: San sẻ chi phí – Gắn kết bền lâu.

2. Thời gian áp dụng: từ 18/03/2020 đến 15/06/2020.

3. Nội dung ưu đãi:

  • Áp dụng giảm 20% phí dịch vụ chuyển tiền du học không bao gồm điện phí và phí ngân hàng nước ngoài cho KHCN có nhu cầu chuyển tiền du học.
  • Mức giảm trên không bao gồm mức phí tối thiểu.
  • Áp dụng cho tất cả KHCN chuyển tiền quốc tế cho mục đích du học trong khoảng thời gian diễn ra chương trình ưu đãi.

4. Tiện ích nổi bật:

  • Phí chuyển tiền cạnh tranh
  • Tỷ giá hấp dẫn
  • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
  • An toàn, hiệu quả.

Thời gian triển khai

Thời gian áp dụng: từ 18/03/2020 đến 15/06/2020.