Quy trình tuyển dụng

Nộp hồ sơ ứng tuyển <br/>(Theo mẫu Nam A Bank)
01

Nộp hồ sơ ứng tuyển
(Theo mẫu Nam A Bank)

Thi tuyển <br/>(Dành cho ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển)
02

Thi tuyển
(Dành cho ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển)

Ứng viên tham gia phỏng vấn <br/>(2 vòng)
03

Ứng viên tham gia phỏng vấn
(2 vòng)

Ứng viên hoàn tất hồ sơ cá nhân
04

Ứng viên hoàn tất hồ sơ cá nhân

Gia nhập Nam A Bank
05

Gia nhập Nam A Bank